Slachtoffers van bureaucratie

Door Redactie

29 januari 2008

Het ANP meldt dat de zogenaamde SuperSmoker ondanks eerdere plannen vooralsnog niet verboden wordt. Wel komt er een reclameverbod, een absurde en kwalijke maatregel die waarschijnlijk vele onnodige dodelijke slachtoffers zal veroorzaken.

'Volgens de raadsman van SuperSmoker wil het ministerie eerst op Europees niveau overleggen, alvorens met een definitief besluit te komen. ‘Ze willen eenheid van beleid binnen Europa.’ Tot die eenheid er is, mag vanaf volgende week maandag totaal geen reclame meer gemaakt worden voor het product, waarmee het gelijk geschakeld wordt met tabaksproducten. 

De directie van SuperSmoker is enerzijds blij met het besluit dat het product op de markt mag blijven, anderzijds zal ze zich ‘met alle mogelijke middelen’ verzetten tegen het reclameverbod. ‘De beslissing dat het product op de markt mag blijven sterkt ons in de overtuiging dat het een veilig product is, veilig genoeg om op de markt te blijven. Maar dat wisten we al gezien de bevindingen van de universiteit van Leuven, die onderzoek voor ons heeft gedaan.’

Volgens SuperSmoker vond de minister het kennelijk ‘van maatschappelijk belang’ dat de elektronische sigaret op de markt blijft. ‘Hoewel de minister voorlopig van mening blijft dat het een geneesmiddel is.’ Verder vindt het bedrijf het ‘opmerkelijk’ dat de minister terugkomt op de eerdere aankondiging om het product van de markt te halen.

SuperSmoker wil het reclameverbod voorleggen aan de rechter.'


Minister Ab Klink

MeerVrijheid schreef eerder over het dreigende verbod op de SuperSmoker:
Aangezien jaarlijks vele duizenden mensen overlijden aan de gevolgen van roken, zou een alternatief dat veel veiliger is de minister als muziek in de oren moeten klinken: het kan immers duizenden levens per jaar redden. Wanneer Klink bijvoorbeeld gelast dat er eerst een nieuw onderzoek moet komen zoals dat ook voor geneesmiddelen geldt, zullen er allicht enkele jaren over heen gaan voordat de Supersmoker weer beschikbaar komt en in die tijd zullen duizenden mensen meer schade oplopen door roken dan het geval zou zijn geweest als de Supersmoker al die tijd beschikbaar was. Het is niet onwaarschijnlijk dat er hierdoor ook vele mensen zullen overlijden aan de gevolgen van roken. Als Ab Klink een veel veiliger alternatief verbiedt, draagt hij hier medeverantwoordelijkheid voor.
Een reclameverbod is weliswaar nog geen algeheel verbod, maar het mooie van reclame is nu juist dat het mensen informeert over de beschikbaarheid van een product, ze bekend maakt met de werking en de voordelen en ze laat weten op welke locaties het product verkocht wordt. Ook kan reclame zorgen voor bewustwording bij de consument en voor acceptatie van een op het eerste gezicht wat vreemd alternatief voor een gewone sigaret.

[H]et reclameverbod dat minister Ab Klink instelt [zal] zonder twijfel voor vele onnodige dodelijke slachtoffers zorgen, om nog maar te zwijgen over de gevolgen van een eventueel uiteindelijk totaalverbod.
Door het reclameverbod gaan deze voordelen verloren waardoor naar alle waarschijnlijkheid veel minder mensen de gewone sigaret zullen opgeven ten faveure van de veel gezondere SuperSmoker. Daarbij komt dat de fabrikant van de SuperSmoker momenteel niet weet waar hij aan toe is, en moeite zal hebben de benodigde investeringen te doen als hij het risico loopt dat over enige tijd zijn product alsnog verboden wordt of eerst door een proces van jarenlang onderzoek zoals verplicht is bij geneesmiddelen moet gaan. Deze ondernemerszekerheid zal hem en alle andere partijen die veiliger alternatieven voor ongezonde producten willen aanbieden, in hoge mate afschrikken om verdere investeringen te doen. 

Om alle bovenstaande redenen zal het reclameverbod dat minister Ab Klink instelt zonder twijfel voor vele onnodige dodelijke slachtoffers zorgen, om nog maar te zwijgen over de gevolgen van een eventueel uiteindelijk totaalverbod. 

Overigens is het volstrekt absurd dat het ministerie eerst de mening van de Europese Unie wil hebben voordat men beslist over een verbod. Waarom is een uniform Europees beleid noodzakelijk of zelfs maar wenselijk? Bureaucratisch fetisjisme? Een middel om de verantwoordelijkheid af te schuiven naar anonieme Europese bureaucraten? Wanneer iemand 30 jaar geleden had voorspeld dat de Europese Unie zich met dit soort zaken zou bezig houden, zou hij voor gek of paranoide versleten zijn. Tegenwoordig kijkt niemand er meer van op.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl