Racistische Belgen?

Door Redactie

4 juni 2002

Wanneer een uitspraak over zwarten racistisch is zou je verwachten dat zo blijft wanneer 'zwarten' door 'blanken' wordt vervangen. Da's vaak niet zo. Zo gaat het ook met nationaliteiten. Sommige nationaliteiten kennen van nature blijkbaar een lagere discriminatiedrempel. De Volkskrantcorrespondent Rob Gollin meldt dat Hollanders die onderweg zijn in België geen beschaving kennen. Buitengewoon discriminerend, stimatiserend en generaliserend. En dat nog wel in een linkse krant die zich traditioneel keert tegen discriminatie. De Volkskrant als spreekbuis van bedenkelijke Belgische onderbuikgevoelens. Heeft Nederland soms een achterlijke cultuur? Worden we collectief beledigd? Laat de regering ingrijpen opdat vele beschaafde lang- en korttenige Nederlandse Belgiëgangers zich niet tot in hun hart gegriefd hoeven te voelen.

Vervang "Hollanders" door "Afghanen" of "Israëlieten" en je kunt een proces aan je broek krijgen. De zwarte advocaat Prem Radhakishun - bekend van TV, columnist van het Parool, aanhanger van de SP - is normaal een luid brallend orakel van onzinnigheden maar maakte daarop een uitzondering toen hij in het programma "Storing" van BNN betoogde dat de anti-discriminatiewetgeving beter opgeheven kon worden. Als donkergekleurde Nederlander mocht hij dat gewoon straffeloos opperen. Hij stelde dat hij het niet terecht vond dat híj wel allerlei beledigingen mocht uiten jegens blanken - geringe grootte geslachtsorganen b.v. - en niet andersom. Volgens de wet mag dat feitelijk niet maar dat is wel de huidige situatie. Ironisch dat wetsartikelen die juist de gelijke behandeling willen garanderen zo ongelijk bekrachtigd worden.

Het is van belang duidelijk een scheiding aan te brengen tussen discriminatie en communicatieve belediging. Deze twee fenomenen lopen helaas heel erg door elkaar en worden beiden te makkelijk op de hoop "discriminatie" gegooid. Zeggen dat je het blanke ras achterlijk vindt is eigenlijk geen discriminatie maar gewoon een verbale belediging voor blanken. Die niet eens als belediging bedoeld hoeft te zijn. Het is bovendien een belangrijke mening die, mist enigzins beargumenteerd, kan bijdragen aan het inzicht omtrent blanken. Blanken weigeren in een discotheek omdat ze blank zijn kan discriminatie zijn. Volgens de Van Dale is discriminatie namelijk als volgt gedefinieerd:

1.) Ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt wordt op niet ter zake doende kenmerken
Achterstellen op grond van niet ter zake doende kenmerken
2.) Onderscheiden

Opvallend is dat de definitie niet rept over schelden en beledigen.
U zult misschien denken dat het allemaal maar gezeur over definities is. Toch is dat geen gezeur. Als je een discussie goed wilt voeren is een duidelijk en eenduidig begrip van de gebruikte termen noodzakelijk. En aangezien discriminatie werkelijk te pas en te onpas wordt aangevoerd als argument lijkt het belangrijk hierover enige duidelijkheid te brengen.

Om weer terug te komen op die disco. Dat weigeren van blanken is zeker discriminatie volgens de tweede definitie. Maar is het ook discriminatie volgens de eerste definitie? Dat is afhankelijk aan wie je het vraagt. De disco-eigenaar vindt huidskleur duidelijk een kenmerk dat ter zake doet. Misschien heeft hij eerder slechte ervaringen gehad met blanken (hij zal niet de eerste zijn) of houdt hij niet van de blanke huidskleur. Over smaak valt niet te twisten. Een blanke met lange tenen vindt wellicht dat zeer onterecht onderscheid wordt gemaakt. Maar aangezien de eigenaar de disco in eigendom heeft zou hij zelf mogen beslissen wie hij daar toelaat. Net zoals een huiseigenaar bepaalt wie hij tot zijn huis toelaat en dat mag doen op basis van uiterlijk, leeftijd, sokkleur, geslacht, nationaliteit, etniciteit et cetera.

Mocht de disco-eigenaar gedwongen worden de blanke bezoeker toe te laten dan wordt duidelijk het eigendomsrecht van de eigenaar overtreden. Met wettelijke dreiging van dwang en straf wordt hem niet toegestaan te beschikken over zijn eigen disco. Het gevolg kan zijn dat de blanke bezoeker zich niet meer gedwongen voelt zich netjes te gedragen.

Nu zult u misschien vinden dat de disco zich maar aan moet passen en iedereen moet toelaten. Maar hoe zou u het vinden als u geen controle meer heeft over wie u als gast toelaat op uw verjaardagsfeestje thuis? "Dat is heel wat anders!", zegt u. Nee hoor, wat anders is is dat u geen disco-eigenaar bent. Waarschijnlijk hebben weinig mensen sympathie voor de disco-eigenaar en meer voor de huiseigenaar. Dat zou best wel eens kunnen komen doordat het aantal huiseigenaren veel groter is dan het aantal disco-eigenaren niet waar? Regels voor anderen, uitzonderingen voor uzelf. Via democratische besluitvorming vertaalt deze ietwat scheve sympathie zich in restricties voor de disco-eigenaar en vrijheid voor de huiseigenaar. Geniet ervan zolang het nog duurt huiseigenaren want op een gegeven moment komt de overheid ook uw thuissituatie bepalen. Met goede bedoelingen natuurlijk. Dat wel.


Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl