Creatief met boekhouden

Door Redactie

3 juni 2002

Het Financieele Dagblad meldt de steeds listiger trucs die overheden verzinnen om hun begroting rond te krijgen nu de conjunctuur dalende is. Het Duitse tekort nadert de 3%-norm. De Europese landen hebben afgesproken boetes uit te delen, wanneer tekorten uitkomen op meer dan 3% van het bruto binnenlands product. Duitsland is geen uitzondering in Europa. De EU lijkt een schip met vele kapiteins die elkaar graag belazeren en die moeilijk een gemeenschappelijke koers kunnen varen.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl