Dwingend feminisme

Door Frank Karsten

14 januari 2008

In Noorwegen is sinds 1 januari dit jaar een wet van kracht geworden om beursgenoteerde bedrijven de zegeningen van geslachtsdiversiteit te laten ervaren.

Deze wet verplicht hen minimaal 40% van hun bestuur uit vrouwen te laten bestaan.

Je zou denken dat de nazaten van de stoere Noormannen dit wel konden tegenhouden maar niets is minder waar. Wellicht dat de grote olierijkdom die het land ten deel is gevallen hun geesten week heeft gemaakt. Streden vrouwen en andere "minderheidsgroepen" voorheen nog heel netjes voor gelijke rechten, nu dat tot hun leedwezen niet tot gelijke resultaten heeft geleid, neemt men de toevlucht tot wettelijke verplichtingen. De Amerikaanse publicist H.L. Mencken (1880 - 1956) schreef het eerder al: "Mensen in deze wereld willen geen rechten maar privileges".

'Vrouwenbevrijding' komt opvallend vaak in een dwingende verpakking tot ons en het is dan ook geen wonder dat socialisten en feministen zo knus zijn met elkaar.
Volgens het blad The Economist hebben enkele Noorse bedrijven hun beursnotering opgeheven om aan de nieuwe wet te ontsnappen. Opvallend overigens dat het tijdschrift, naar eigen zeggen voorstander van een de vrije markt, geen kritiek uitte op deze nogal marktverstorende maatregel. Mensen die weten wat een  vrije markt inhoudt en The Economist lezen, weten al langer dat het sociaal-democratische karakter van de redactie aldaar sterk is ontwikkeld.

Voor vrijheidslievende mensen is het karakter van de nieuwe wet wellicht een vleugje totalitair. Alsof het nog niet erg genoeg is dat de overheid bepaalt of bedrijven iemand mogen aannemen of ontslaan, verplichten ze bedrijven nu ook mensen aan te nemen op basis van hun geslacht. 'Vrouwenbevrijding' komt opvallend vaak in een dwingende verpakking tot ons en het is dan ook geen wonder dat socialisten en feministen zo knus zijn met elkaar. 
[F]eministen die wensen dat vrouwen hun mannetje gaan staan zouden wel eens meer resultaat kunnen boeken als ze ze gewoon aan hun lot zouden overlaten.
Het einde van deze dwingelandij is helaas nog niet in zicht en de Noorse 'successen' zullen vrouwenvoorvechters als Heleen Mees (van Women on Top), die klaagt over vrouwen die maar blijven weigeren carrière te maken, inspireren tot soortgelijke voorstellen. Voor vrouwen die gewoon lekker hun eigen gaan willen gaan, vormen hun feministische vriendinnen die hen de arbeidsmarkt willen opjagen wellicht de grootste overlast.

Helaas voor feministen geldt ook dat al deze maatregelen de kracht van vrouwen wel eens danig zou kunnen verminderen. Mensen hebben namelijk de neiging zwakker te worden naarmate ze meer worden voorgetrokken (immers, waarom je best doen voor iets dat je krijgt?). Zo weten wij allen inmiddels dat gesubsidieerde industrieën laks worden en merken wij om ons heen dat mensen in de verzorgingsstaat geneigd zijn het vangnet als hangmat te misbruiken. Feministen die wensen dat vrouwen hun mannetje gaan staan zouden dus wel eens meer resultaat kunnen boeken als zij ze gewoon aan hun lot zouden overlaten. O, ironie.

Gerelateerde links:
- Henk Noort: Waarom mannen meer verdienen
- Bart Croughs: Indirecte vrouwendiscriminatie
- BBC News: Smashing the glass ceiling

Over de auteur

Frank Karsten is oprichter van de Stichting Meervrijheid en hoofdredacteur van de bijbehorende website.

Samen met Karel Beckman schreef hij De Democratie Voorbij, een boek dat inmiddels in 20 talen beschikbaar is.

In 2018 publiceerde hij De DiscriminatieMythe, waarin hij een kritische visie op het gelijkheidsdenken uiteenzet.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl