'Elke dag overval op winkel in Amsterdam'

Door Redactie

3 januari 2008

De Telegraaf schrijft: Het aantal overvallen op winkels en andere ondernemingen in de regio Amsterdam is het afgelopen jaar met 33 procent toegenomen. Vorig jaar waren het er 296, dit jaar 394. Dat zei korpschef Bernard Welten van de politie Amsterdam-Amstelland woensdag tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

Volgens hem is sprake van een „schokkende ontwikkeling”. Twee avondwinkeliers kwamen in 2007 om bij een dergelijk misdrijf; een in Amsterdam-Noord, de ander in Amstelveen.

Om dit hoge aantal overvallen terug te dringen, houdt de politie onder meer scherper toezicht op plekken waar het vaak misgaat. In november tekenden verschillende Amsterdamse overheidsinstanties en organisaties uit het bedrijfsleven een convenant om de veiligheid van ondernemers te verbeteren.

Het aantal overvallen op straat daalde met circa 17 procent tot bijna 2300. Geweld in openbare ruimtes nam flink toe. Zo steeg het aantal bedreigingen 9 procent, waarbij de daders volgens Welten steeds jonger worden. Het aantal mishandelingen groeide met 15 procent.

„Het is opvallend dat steeds meer mensen, jong en oud, zo onvoorstelbaar lichtgeraakt zijn”, aldus de korpschef. „Veel lieden accepteren niet dat zij worden aangesproken op hun gedrag. Ze beschouwen zichzelf als het middelpunt van de wereld, waaraan de rest zich maar moet aanpassen. De meest onnozele redenen zijn voldoende om enorme agressie op te wekken.”

Verder bleek dat zich vorig jaar liefst 234 antihomo-incidenten voordeden. Meestal ging het om scheldpartijen of bedreigingen, 79 keer werd ook geweld gebruikt. Het was voor het eerst dat de politie dit soort misdrijven apart registreerde. 
Frank Karsten schreef eerder in De Aard van de Politie waarom zulke cijfers verre van verrassend zijn:
Politie en justitie maximaliseren [...] graag hun winst en moeten tevens hun bestaan rechtvaardigen. Het doel - weliswaar onbewust - van de politie zal daarom niet zozeer criminaliteitsbestrijding zijn maar criminaliteitshandhaving of zelfs uitbreiding.

[...]

Wat weinigen zich realiseren is dat de politie een organisatie is die meer financiën krijgt toegewezen als het minder boeven vangt. Hoe meer de criminaliteit uit de hand loopt des te luider zal de politie (en justitie) vragen om extra gelden en extra mankracht. Toen het Oostblok uit elkaar viel en een grote vijand was verdwenen moest het Ministerie van Defensie geld en middelen (en status) inleveren ten gunste van de andere departementen. Analoog hieraan is het dus essentieel voor de politie dat de boeven criminaliteit blijven veroorzaken.
Interessant is overigens ook dat er wordt gesproken over het korte lontje van de burger. De overheid heeft het onderwijs vrijwel geheel gemonopoliseerd en van de eerste 18 jaar van elke in Nederland geboren persoon spendeert hij maar liefst 14 jaar lang 5 dagen per week, 6 of 7 uur per dag in overheidsscholen. Genoeg tijd om hem wat normen en waarden, plichtsbesef, gemeenschapszin en discipline bij te brengen, zou je zeggen. Daarnaast zijn er voorlichtingscampagnes, Postbus 51 spotjes en al wat dies meer zij, maar het lontje lijkt alleen maar korter te worden. Wat is dan wel een oplossing? Nog meer overheidsingrijpen? Harry Browne schreef dat we juist het tegenovergestelde moeten doen:  
Dus wat moeten we doen met mensen die geen verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen daden? Ik denk dat het antwoord simpel is:

Laat ze vrij.

Geef hen de vrijheid om hun eigen beslissingen te maken, om de gevolgen van hun eigen handelingen te ervaren, om zelf te zien wat hun daden doen met anderen en hoe anderen erop reageren.

Alleen vrije mensen hebben een prikkel om zich deugdelijk te gedragen. Alleen mensen die de gevolgen van hun eigen daden ervaren, zullen bezorgd zijn over die gevolgen en zullen proberen te leren van hun fouten.

Een vrije maatschappij beloont deugd en straft onverantwoordelijkheid. De overheid doet precies het tegengestelde -- de overheid subsidieert onverantwoordelijkheid en belast werk en verantwoordelijkheid.

Wat moet we doen met mensen die niet plannen voor hun eigen pensioen?

Laat ze vrij.

Laat iedere persoon weten dat zijn toekomst grotendeels afhangt van zijn eigen daden. Als jongere mensen oudere mensen zien die niet vooruit gepland hebben en die op liefdadigheid moeten rekenen, zullen de jongeren waarschijnlijk voor hun eigen toekomst zorgen. Vandaag is het zo dat wanneer iemand slecht plant voor de toekomst, het enige gevolg is dat mensen een vraag zien naar een grotere overheid.

Wat moeten we doen met mensen die ongevoelig zijn voor andere mensen?

Laat ze vrij.

Laat andere mensen hen vermijden of ze respecteren voor wat ze doen. Laat iedere persoon zelf de resultaten ervaren van het beleefd of onbeleefd zijn.
Lees verder.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl