'Klink wil verbod nepsigaret'

Door Redactie

30 december 2007

Omdat minister Ab Klink mensen tegen zichzelf wil beschermen, denkt hij erover om het mensen moeilijker maken te stoppen met roken.

De Telegraaf schrijft:

DEN HAAG - Minister Ab Klink (Volksgezondheid) overweegt de elektronische sigaret uit de handel te laten halen. De zogenoemde Supersmoker wordt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gezien als een geneesmiddel en het heeft niet de vereiste vergunning om als zodanig verkocht te worden.
"Er komt echt rook vanaf en je krijgt ook echt nicotine binnen", zei Dimitri Kyriakopoulos (39), directeur van Super Smoker NV, in augustus trots in de Telegraaf. "En het mooie is: níémand kan je een strobreed in de weg leggen. De damp die eraf komt bevat geen teer, kankerverwekkende stof of andere verbrandingsproducten. De sigaret levert damp op, en valt onder geen enkel rookverbod."

Maar juist die nicotine is reden voor Klink de e-sigaret in de ban te doen. Een woordvoerster van Klink wijst erop dat nicotine een giftige en verslavende stof is voor mensen. Het is volgens haar niet voor niets dat van producten zoals nicotinepleisters en -kauwgom ook eerst moest worden vastgesteld of deze veilig in gebruik zijn, en daarvoor ook een vergunning aangevraagd moest worden bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Volgens de woordvoerster van Klink is de bewindsman „zeker niet ongevoelig” voor het advies van de IGZ. Naar verwachting neemt de minister begin januari een besluit. Ook wil hij in Europees verband afspraken maken over het toelaten van de elektronische sigaret, waarmee rokers wel nicotine binnenkrijgen maar niet meer het schadelijke teer. 
Aangezien jaarlijks vele duizenden mensen overlijden aan de gevolgen van roken, zou een alternatief dat veel veiliger is de minister als muziek in de oren moeten klinken: het kan immers duizenden levens per jaar redden. Wanneer Klink bijvoorbeeld gelast dat er eerst een nieuw onderzoek moet komen zoals dat ook voor geneesmiddelen geldt, zullen er allicht enkele jaren over heen gaan voordat de Supersmoker weer beschikbaar komt en in die tijd zullen duizenden mensen meer schade oplopen door roken dan het geval zou zijn geweest als de Supersmoker al die tijd beschikbaar was. Het is niet onwaarschijnlijk dat er hierdoor ook vele mensen zullen overlijden aan de gevolgen van roken. Als Ab Klink een veel veiliger alternatief verbiedt, draagt hij hier medeverantwoordelijkheid voor.

Klinks reactie doet denken aan de reactie van de Europese Unie op het Zweedse alternatief voor sigaretten. Theo Richel schreef hier eerder over:

Het gebruik van rookloze tabak wordt sinds een aantal jaren enthousiast bepleit vanuit onverwachte hoek: de Engelse en de Zweedse zusterorganisaties van onze eigen Stivoro anti-rook activisten bij uitstek. De Engelse artsenorganisatie Royal College of Physicians heeft zich er bij aangesloten. Hun redenering is als volgt: Rokers zijn verslaafd aan een gevaarlijk product. Tabaksrook zit vol verbrandingsproducten die kanker, hart- en vaatziekten en longemfyseem kunnen veroorzaken. Stel dat we die rokers verslaafd zouden kunnen krijgen aan een relatief on-gevaarlijk product…. Zouden we dan niet een enorme winst boeken op het gebied van de volksgezondheid?

Uit Zweeds onderzoek blijkt dat dat inderdaad het geval is. Per hoofd van de bevolking is daar de tabaksconsumptie vergelijkbaar met die in andere landen, maar toch gaan in Zweden maar half zo veel mensen dood aan hun tabaksgebruik als in de rest van de Europese Unie. De verklaring is: snus, slechts de helft van de Zweedse tabak gaat in rook op, de andere helft wordt leeggesabbeld en daarbij krijg je wel nicotine, maar geen gevaarlijke verbrandingsproducten binnen.

Verbrandingsproducten zijn niet het enige gevaar van tabaksgebruik, ook in rookloze tabak zitten nog stoffen die gevaarlijk zijn kunnen zijn. In de praktijk wordt daar echter weinig van gemerkt. Zo veracht men dat door het gebruik van snus de kans op mondkanker iets stijgt, maar in Zweden komt deze kwaal juist relatief weinig voor. Ook ziet men in Duitsland niet meer neuskanker bij snuivers, maar misschien is daar nog niet goed genoeg naar gezocht. Voor het ongeboren kind zou Snus wel schadelijk kunnen zijn. Maar het gaat vooral om het verschil met sigaretten, rookloze tabak is volgens het Royal College of Physicians 10-1000 keer veiliger dan sigaretten. Mondkankerspecialist professor Brad Rodu uit Alabama berekende dat een roker van 35 jaar gemiddeld acht jaar korter leeft dan een niet roker. Een snus-gebruiker leeft ook korter dan een niet-roker, maar het verschil is een stuk minder bedreigend: 14 dagen.

Per hoofd van de bevolking is [in Zweden] de tabaksconsumptie vergelijkbaar met die in andere landen, maar toch gaan in Zweden maar half zo veel mensen dood aan hun tabaksgebruik als in de rest van de Europese Unie.

Maar de nicotine dan? Rookloze tabak is net zo verslavend als sigaretten. Het is echter de vraag of dat erg is. In grootschalige medische onderzoeken onder rokers is nicotine niet naar voren gekomen als een belangrijke boosdoener. Het is een relatief onschuldige stof, vergelijkbaar met cafeïne. De angst voor verslaving heeft er voor gezorgd dat nicotinepleisters e.d. maar een beperkte hoeveelheid mogen bevatten, en daardoor een weinig aantrekkelijk alternatief zijn voor tabak.

Dus wat staat U nog in de weg om te die peuken te vervangen door een cocktail van allerlei rookloze tabakken?

Wel: de wet. De Europese Unie wil de Zweedse snus en Duitse snuiftabak verbieden. De pruimtabak blijft toegestaan, zowel de relatief ongevaarlijke Nederlandse als de gevaarlijke Indiase en Afrikaanse pruimtabak. Sigaretten - de enige echte boosdoeners - blijven ongemoeid. En dat alles tegen de achtergrond van een jaarlijkse subsidie aan tabaksproducenten van 1 miljard Euro. Dat in sommige tabakswinkels snus nog immer te koop is komt doordat tabaksproducenten protest hebben aangetekend. De aangehaalde Engelse en Zweedse artsen hebben zich bij dit protest aangesloten. 

Lees verder op Libertarian.nl

 

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl