Video: Belastingconcurrentie

Door Daniel Mitchell

13 december 2007

Een bevrijdende kracht in de wereldeconomie.

Belastingsconcurrentie tussen landen is goed. Internationale overeenkomsten die belastingconcurrentie uitschakelen zijn slecht. Laat overheden concurreren om de gunst van burgers, spaarders en investeerders, net zoals bedrijven moeten concurreren om de gunst van de klant.

Net zoals concurrentie bedrijven dwingt tot competiviteit, zet belastingconcurrentie de overheid aan zuinig met publieke middelen om te springen.

Belastingconcurrentie bevordert zo de doelmatigheid van openbare diensten, vermindert de verkwisting van publieke fondsen en bespaart belastingbetalers geld.

Leer de logica en de voordelen van belastingconcurrentie kennen in deze korte video:

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl