Opwarming van de aarde tot stilstand gekomen

Door Theo Richel

7 december 2007

De aarde warmt al bijna tien jaar lang niet meer op - ondanks een forse toename van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.

 Tal van wetenschappers hebben hier op reeds op gewezen, maar men lijkt zich liever te baseren op theoretische modellen, waarin staat wat er zou moeten gebeuren, dan op wat er werkelijk gebeurt. De meetgegevens laten zien dat de temperatuursstijging tot stilstand is gekomen. Van een rol van de mens in dit geheel blijkt niets.

Hieronder staat een grafiek met daarop de ontwikkeling van de temperatuur op aarde. Het betreft hier satellietmetingen, die zijn het meest nauwkeurig, maar bestaan pas sinds 1979. Op deze grafiek is goed te zien hoe de aarde in het begin van zowel de jaren 80 als de jaren 90 afkoelde na grote vulkaanuitbarstingen. Ook is goed te zien hoe uitzonderlijk warm het jaar 1998 was, een fenomeen dat ondermeer toegeschreven wordt aan een extra krachtige El Nino in dat jaar (een periodieke stroming in de Stille Oceaan met grote invloed op het weer). Aan het einde van de jaren 90 veroorzaakten 3 La Nina’s (de tegenhanger van El Nino in de Atlantische Oceaan) afkoeling. NB: dit is niet omstreden: skeptici en alarmisten zijn het er over eens dat deze fenomenen deze effecten hadden, alleen denken alarmisten dat ook CO2 hier een belangrijke rol heeft gespeeld(*).


Noot redactie: De Troposfeer is het laagste deel van de dampkring en bevat ongeveer 80% van de totale massa aan lucht

Na 1998 lijkt de temperatuur te dalen, maar dit wordt in verband gebracht met een La Nina. Als je daar rekening mee houdt, is de temperatuur sinds 1999 eigenlijk stabiel gebleven, al is dat in de grafiek pas sinds 2001 te zien. De temperatuur stijgt of daalt niet, en is een stuk lager dan het ‘topjaar’ 1998, en dat gebeurde allemaal ondanks een forse toename van de hoeveelheid van het broeikasgas CO2 in de lucht.

Als je deze temperatuurgrafiek vergelijkt met de hoeveelheid CO2 in de lucht, met andere woorden als deze grafiek het verband zou aangeven tussen alcoholgebruik en de vaardigheidheid om te rijden, dan zouden alcoholcontroles overbodig worden. Iets vergelijkbaars zou dus voor CO2 moeten gelden. Wetenschappelijk gezegd: er bestaat geen correlatie tussen CO2 in de atmosfeer en de temperatuur van de aarde (r-squared is slechts 0.07!) 
 
Hoe de temperatuur zich verder zal ontwikkelen weet niemand. De alarmisten voorspelden een verdere stijging en daar blijft niets van over. Astrofysici voorzien een afkoeling, maar dat moeten we ook nog maar zien. Er is in de afgelopen jaren een sfeer ontstaan alsof wetenschappers de toekomst kunnen voorspellen, maar dat kunnen ze niet.

Hoe dan ook: de reden om je zorgen te maken over CO2 lijkt met deze grafiek wel verdwenen. Als deze grafiek een weergave zou zijn van het verband tussen een toenemende consumptie van alcohol en het rijvermogen, dan zouden alcoholcontroles van het ene op het andere moment gestopt worden, er is geen verband. Goed nieuws dus: de mens veroorzaakt weliswaar een toename van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer, maar dat heeft geen effect op het klimaat. De mens is niet schuldig. 

Theo Richel

(*) Sterker nog: men verwachtte dat door de toegenomen hoeveelheid CO2 de temperatuur zou stijgen en dat daardoor het aantal hevige El Nino’s ook nog toe zou nemen. Die zijn echter achterwege gebleven.

Hattip: Joe d’Aleo/Icecap 

Dit artikel verscheen eerder op De Klimatosoof.

Voetnoot: Theo Richel heeft zich gebaseerd op een stukje van de meteoroloog Joe d’Aleo op de website www.icecap.us en die baseert zich weer op:  http://vortex.nsstc.uah.edu/public/msu/t2lt/tltglhmam_5.2 en Scripps seasonally adjusted voor de CO2  http://scrippsco2.ucsd.edu/data/in_situ_co2/monthly_mlo.csv . Er zijn overigens twee teams die satellietmetingen bijhouden, Univ Huntsville Alabama en RSS Californië.
 

1934 was het warmste jaar van de vorige eeuw
Het jaar 1998 wordt vaak genoemd als het warmste jaar van de afgelopen 100 jaar en misschien nog wel langer. Tevens wordt beweerd dat de 10 laatste jaren van de vorige eeuw behoren tot de warmste van de eeuw. Het is geen van beiden waar, althans niet in de VS: 1934 was warmer dan 1998 en de top 10 van warmste jaren telt er slechts 4 uit het laatste decennium van de 20e eeuw.

Het is allemaal wederom te danken aan de navorsingen van de Canadees Steve McIntyre. Door zijn rekenwerk moest James Hansen, een beroemd klimaatcatastrofist die bij de NASA verantwoordelijk is voor deze cijfers, toe geven dat er enkele rekenfoutjes waren geslopen in de top 10 van warmste jaren van de afgelopen 100 jaar. 

Het gaat allemaal om tienden en honderdsten van graden verschil, dus een normaal mens zou zich daar niet druk over moeten maken. Maar als het eerder hoogst significant is dat 1998 het warmste jaar is omdat men daarmee duidelijk kan maken dat de mens schuldig is aan de klimaatverandering, dan is deze ontdekking extra interessant omdat daaruit blijkt dat de mens wellicht vals beschuldigd wordt. Blijkbaar ging de temperatuursstijging in de 20e eeuw toch minder dramatisch snel dan ons werd voorgespiegeld.

Hieronder staan de beide top tiens naast elkaar.

Oud    Nieuw
1998   1934
1934   1998
2006   1921
1921   2006
1931   1931
1999   1999
1953   1953
2001   1990
1990   1938
1938   1939 
 
Betrouwbaarheid temperatuurmetingen
Deze metingen zijn afkomstig van ‘grondstations’, duizenden kastjes met thermometers erin die over de hele planeet verspreid (vooral in Europa en de VS) staan. Al eerder was bekend dat satellietmetingen een stuk betrouwbaarder zijn, maar het wordt steeds duidelijker dat de metingen via ‘grondstations’ eigenlijk waardeloos zijn - het wordt zelfs min of meer toegegeven door eerder genoemde Hansen.

Ooit stonden deze duizenden thermometers in het vrije veld, maar door de toenemende urbanisatie staan er steeds meer in de stad. daar is het warmer, en dat vertekent de metingen. Daar zou voor ‘gecompenseerd’ moeten worden, maar niemand krijgt echt duidelijk hoe dat dan gebeurt.

Hier is een aparte website waar men zich bezig houdt met het controleren van deze meetstations (hier). De Klimatosoof heeft er zelf ook aandacht aan besteed (hier en hier)

Hier staat een verhaal over de onbetrouwbaarheid van de metingen in China.

 

Over de auteur

De auteur is redacteur/ vormgever van de Groene Rekenkamer.

Deze organisatie, waarin vijf organisaties zich gebundeld hebben, wil politici en het publiek graag voorrekenen dat een wetenschappelijke benadering van de milieuproblematiek meer gezondheid voor mens, dier en milieu kan betekenen.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl