De Subsidiepagina

Door Redactie

29 mei 2002

Vluchtelingenwerk Nederland
Donateurs: 56.000
Leden: 13.000
Subsidie: € 6,7 miljoen

Commentaar: deze organisatie ziet z'n subsidie duidelijk in gevaar komen wanneer het asielbeleid wordt aangescherpt. Geniet ervan zolang uw privilege nog duurt luidt ons advies. Ongetwijfeld doen ze zeer belangrijk werk.

Jaartal: 2002
Bron: Elsevier 15-6-2002

Nederlandse politiebond
Jaartal: 2002
Bron: Elsevier 15-6-2002
Voorzitter: Hans van Duijn
Leden 21.300 (FNV-bond)
Subsidie: circa € 600.000

Commentaar: De meeste overheidssubsidies (zo niet alle) zijn schandalig. Mensen die daar niet vrijwillig voor kiezen worden gedwongen hun geld te besteden aan allerlei instanties. Maar deze is toch wel heel schandalig. Een subsidie die een vakbond financiert. Verdienen politiemensen zo weinig dat ze zelf geen volledig lidmaatschap kunnen bekostigen?


Milieudefensie
3 miljoen Euro per jaar. Bron: HP/De Tijd (31 mei 2002)

Foster Parent Plan
50 miljoen gulden per jaar

Novib
Donateurs: 233.828
Subsidie: € 109 miljoen

Commentaar: Novib is een hele grote vis. 109 miljoen euro is namelijk niet wat een ieder van ons per week overhoudt. Het is dus niet zo verwonderlijk dat ze participeerden in de strijd tegen de opkomst van Pim Fortuyn. De belangen zijn immers groot. Overigens een organisatie met slechts 1 man in het bestuur - winst maken is namelijk niet nodig. Die werd aangetrokken toen een team van alleen vrouwen toch niet ideaal bleek. Aan het hoofd staat een mevrouw van GroenLinks die van mening is dat haar partij mensen een kans wil geven. In ieder geval heeft de Novib de kans gekregen veel belastinggeld uit te geven. Meervrijheid is ervan overtuigd dat "zuinigheid en vlijt" hoog in het vaandel staan aldaar. Opvallend genoeg stelt men dat Novib juist overtuigd is van de kracht van mensen om hun eigen problemen op te lossen. Jammer genoeg is men niet overtuigd van het recht van mensen om over de vruchten van hun eigen arbeid te beschikken. Gelukkig bestaat daarvoor een andere organisatie: Meervrijheid.

Jaartal: 2002
Bron: Elsevier 15-6-2002

Forum
Jaartal: 2002
Bron: Elsevier 15-6-2002
Voorzitter: Ahmed Aboutaleb
Subsidie: circa € 6,4 miljoen

Commentaar: Forum is het instituut voor multiculturele ontwikkeling. Velen zijn er eerder van overtuigd dat multiculturaliteit een negatieve ontwikkeling is die maar beter niet verder gefinancieerd kan worden. Het instituut is waarschijnlijk maar wat blij met de problemen die de multiculturele samenleving schijnt te geven anders zouden ze niet zo overtuigend om subsidie kunnen vragen.

NOS
Jaartal: 2002
Bron: Elsevier 15-6-2002
Voorzitter: Jan Wolffensberger (D66)
Subsidie: circa € 500 miljoen

Commentaar: De NOS heeft als onderdeel van de publieke omroep een belangrijke taak. Schotel mensen programma's voor waar eigenlijk te weinig behoefte aan is. Maak daarbij en passant gebruik van wat sluikse reclame voor linkse overheidsstandpunten. Een goede hond blaft niet tegen zijn baas. Met de huidige verrechtsing is het de vraag of de publieke omroep ook eenzelfde richting op zal gaan. 80% van de objectieve Nederlandse journalisten blijkt namelijk over een links gedachtengoed te beschikken. Meervrijheid heeft een veel betere oplossing: schaf de publiek omroep af en elke werkende Nederlander bespaart zo honderden euros per jaar die hij dan naar eigen goeddunken kan besteden. Bier en chips voor op de bank voor de T.V. bv.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl