De kosten van ontslag

Door Redactie

14 november 2007

Hoe moeilijker een werknemer kan worden ontslagen, des te moeilijker een werkgever iemand zal aannemen. Dat werkzoekenden hinder ondervinden van de huidige ontslagbescherming interesseert de vakbonden niet, zij dienen voornamelijk de belangen van de mensen mét een baan.

Het is onjuist te denken dat de kosten voor ontslag louter ten laste komen van de werkgever. Op het eerste gezicht lijkt dat zo. Maar de kosten van een eventueel ontslag telt een werkgever gewoon op bij de gebruikelijke kosten van een werknemer (loonkosten, loonbelasting, de bureaustoel, sociale verzekeringen, koffie etc). Die kosten moeten de werknemers via hun werk vergoeden. Werknemers betalen dus gemiddeld hun eigen ontslagkosten.

Ontslagbescherming verhoogt de loonkosten waardoor meer laagopgeleide mannen en vrouwen werkloos blijven.
Een werkgever neemt in principe alleen mensen aan die meer produceren dan ze kosten. Ontslagbescherming verhoogt de loonkosten waardoor meer laagopgeleide mannen en vrouwen werkloos blijven. Immers, de hogere kosten verhogen tevens de eisen die aan hen worden gesteld, eisen waar zij door hun geringe werkervaring of opleiding niet aan kunnen voldoen.

Voor een groot bedrijf vormen de ontslagkosten veel minder een probleem dan voor een kleine ondernemer. De laatste groep heeft zo weinig werknemers dat  deze veel gevoeliger is voor plotselinge hoge ontslagkosten. Een multinational als Shell zal niet snel de helft van zijn personeel willen of moeten ontslaan, een winkelier met twee personeelsleden loopt daartoe veel meer kans.

Elsevier schreef over de kosten van ontslag in september 2007 het volgende:
Kosten: 3,5 miljard euro

Vaak gehoord: ach, het valt wel mee, zo duur is het voor werkgevers helemaal niet om werknemers te ontslaan. Het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam zocht het uit. Gemiddeld kost een ontslag werkgevers 17.000 euro. Ontslaan via de kantonrechter is duurder dan via het Centrum voor Werk en Inkomen. De zogeheten CWI-route kost gemiddeld 13.600 euro, de kantonrechter 28.500 euro.De overheid betaalt een beduidend hogere ontslagvergoeding aan haar personeel dan het bedrijfsleven. De kosten van ontslag zijn voor grote bedrijven hoger dan voor het midden- en kleinbedrijf. Waarschijnlijk omdat grote bedrijven vaker kiezen voor ontslag via de kantonrechter. In totaal kost ontslag de overheid en het bedrijfsleven ongeveer 3,5 tot 4 miljard euro.

Bedenk dat deze kosten exclusief de loonkosten zijn voor de maandenlange periode dat de ontslagprocedure vaak inneemt.

Gerelateerde links:
Verkeerde vrienden
Werk en Werkloosheid - een Inleiding

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl