Over het belang van economische educatie

Door Manuel Lora

25 september 2007

Ik dacht voorheen altijd dat we als libertariërs niets belangrijker konden doen dan het non-agressie principe en de deugden van het recht op zelfbeschikking en andere eigendomrechten aan mensen onderwijzen. Maar dit is niet genoeg, in ieder geval niet in deze tijd. Er zijn te veel mensen die geloven dat de staat hun problemen echt kan oplossen en hun levensstijlen kan verbeteren.

Nu denk ik dan ook dat het doel dat we voor onszelf moeten stellen dat van economische educatie is en dat we niet alleen de waarden van het non-agressie principe moeten propageren. De meerderheid van mensen op deze planeet hebben simpelweg geen idee van de economische wetten die het menselijk handelen kenmerken. Hoewel sommigen wel bekend zijn met de wet van vraag en aanbod, is dit nog niet meer dan wat oppervlakkige kennis. Als Austro-libertariërs is het onze verantwoordelijkheid om het woord te verspreiden zoveel als we maar kunnen. Van zaken als marginaal inkomensproduct en afnemend marginaal nut tot zaken als centrale banken, tijdspreferentie en minimumloon wetten: degene die zich in staat voelt deze boodschap te verspreiden moet dat ook doen. 

Mensen die nu oproepen tot overheidsinterventie zullen zich allicht wel twee keer bedenken om meer controle over de economie te wensen als ze meer economische kennis hadden. Als de gemiddelde persoon ooit begrijpt wat de logische en apodictische consequenties van menselijk handelen zijn, zouden ze zien dat het tegenstrijdig is met het beleid dat ze voorstaan. Volgens mij moet dus eenieder die de boodschap van vrijheid en economische rationaliteit wil verspreiden bereid en in staat zijn om met socialisten te debatteren en de vrije markt te verdedigen. 

'Mensen die nu oproepen tot overheidsinterventie zullen zich allicht wel twee keer bedenken om meer controle over de economie te wensen als ze meer economische kennis hadden.'
Het is natuurlijk onmogelijk om precies te voorspellen of een vrijere samenleving in de toekomst zal ontstaan. Men kan er enkel op hopen. Maar hoop alleen zal zo snel weinig veranderen (misschien wel nooit). Enkel door het onderstrepen van economische educatie kunnen we vooruitgang boeken. De Austro-libertarische aanpak houdt een respect in voor de subjectieve keuzes en waarden die individuen toekennen wanneer ze hun doelen proberen na te streven, maar het zorgt ook voor grenzen aan de middelen die mensen mogen gebruiken om hun doelen te bereiken. Privé-bezit en respect voor (en wettelijke bescherming van) eigendomrechten zijn essentieel voor het ontstaan van een vrije en beschaafde samenleving. 

De libertarische ethiek laat zien wat rechtvaardig en wat onrechtvaardig is: agressie jegens onschuldigen kan nooit gerechtvaardigd worden, en legitiem eigendom is enkel dat eigendom dat verkregen is door tot dan toe ongeclaimde goederen of land je eigen te maken, of door ze te verkrijgen door vrijwillig aangegane transacties. Alle andere arrangementen, zoals de regulering van industrie, vergunningstelsels, anti/monopolie wetten, verboden op vuurwapens en drugs, en positieve discriminatie: al deze obsceniteiten zijn criminele handelingen die de staat pleegt jegens onschuldige eigenaren. 

Mensen die minimumlonen willen, of de vakbonden of inflatie steunen, geloven daadwerkelijk dat ze een hogere kwaliteit van leven nastreven voor degenen die ze steunen. Maar de ongemakkelijke waarheid is dat hun activiteiten economisch contraproductief zijn en schadelijk voor de menselijke waardigheid.

Sta me toe dit artikel te beëindigen door te citeren uit Mises´ Human Action:

De economische wetenschap is een essentieel element van de structuur van de menselijke beschaving; het is de basis waarop het moderne industrialisme en alle morele, intellectuele, technologische en therapeutische successen van de laatste eeuwen gebouwd zijn. Het ligt aan mensen zelf of ze gebruik willen maken van deze rijkdom aan inzichten en kennis of dat ze haar ongebruikt laat. Maar als ze falen om er op de beste manier gebruik van te maken en haar inzichten en waarschuwingen negeren, zullen ze niet de economische wetenschap elimineren; ze zullen onze samenleving en het menselijke ras doen uitsterven. 
Laten we hopen dat we inderdaad gebruik zullen maken van de inzichten en waarschuwingen die volgen uit een gezonde economische analyse en de libertarische ethiek, want als we dat niet doen dan zal de toekomst van de mensheid voor altijd gevuld blijven met socialisme en geïnstitutionaliseerd geweld.

Manuel Lora
  
Manuel Lora is een freelance TV producer en multimedia specialist in New Orleans. Dit artikel verscheen eerder op Lewrockwell.com en werd voor Meervrijheid vertaald door Koen Swinkels.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl