Vlaanderen en Schotland onafhankelijk?

Door Redactie

18 september 2007

De Telegraaf meldt vandaag dat de helft van alle Vlamingen het een goed idee vindt om Vlaanderen zich af te laten scheiden van de rest van België. Vorige maand werd bekend dat de Schotse Nationale Partij in 2010 een referendum over onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk wil houden. Deze ontwikkelingen gaan lijnrecht in tegen het streven van de Europese Unie naar meer politieke centralisatie. Meervrijheid is van mening dat het recht op afscheiding één van de belangrijkste politieke rechten is. Lees hieronder meer.

Ludwig von Mises verwoordt het libertarische standpunt over het recht op afscheiding als volgt:

'Het recht op zelfbeschikking met betrekking tot het lidmaatschap van een staat betekent dus: wanneer de inwoners van een bepaald gebied, of het nu een klein dorp is, een gropter district of een reeks van aaneengelegen districten, door een openbaar en vrije toegankelijke volksraadpleging bekend maken dat ze niet langer deel uit willen maken van de staat waar ze totdantoe toe behoorden, maar in plaats daarvan zelf een onafhankelijke staat willen vormen of zich bij een andere, reeds bestaande, staat willen aansluiten, moet hun wens gerespecteerd worden en moet er gehoor aan worden gegeven. Dit is de enige denkbare en effectieve manier om revoluties, burgeroorlogen en internationale oorlogen te voorkomen.

[...]

Als het op enigerlei wijze mogelijk was om dit recht op zelfbeschikking voor elk individueel persoon te laten gelden, dan zou dit gedaan moeten worden. 

[...]

De situatie waarbij men tot een staat moet behoren waarbij men niet wil horen is niet minder verkeerd als ze het resultaat is van verkiezingen dan wanneer ze het resultaat is van militaire verovering.'

Ludwig von Mises, Liberalism, p. 109-110


Hieronder vind je wat informatie over andere artikelen over het recht op afscheiding:
De oorlog van St. Abraham en het huidige buitenlandse beleid
Nederland lijkt soms op een stadsbus met 16 miljoen mensen erin waarbij de bus slechts één richting op kan en niet 16 miljoen richtingen. Via democratie wordt gestemd over links, rechts of rechtdoor (of zelfs achteruit). Resultaat is dat vele passagiers ontevreden zijn en mogelijk zelfs vijandig zullen gaan staan jegens andere passagiers. De oplossing die zelfs een kind zou kunnen verzinnen voor dit specifieke voorbeeld, splitsen in meer bussen, wordt helaas te weinig geopperd voor landen en provincies. Veel wereldproblemen zouden via vreedzame afscheiding voorkomen kunnen worden. De econoom Walter Block schreef eerder over de Amerikaanse afscheidingsoorlog van de Confederatie en het buitenlandse beleid van de V.S. aangaande Palestina, Tsjetsenië en Kasjmier. Meervrijheid vertaalde het.

Over centralisering en afscheiding

Prof. Hans-Hermann Hoppe verwerpt de politiek-correcte stelling dat centralisering goed en progressief is. Volgens Hoppe is secessie geen anachronisme. Integendeel, het is de meest vooruitstrevende historische kracht van onze tijd. 

Vrijheid in kleine staten
De Mont Pelerin Society (MPS), in 1947 opgericht door Friedrich Hayek, Karl Popper, Ludwig von Mises, Milton Friedman, e.a., is een internationale vereniging van zo’n vijfhonderd conservatieve en liberale academici (waaronder ettelijke Nobelprijswinnaars), politici, journalisten en zakenmensen. Ze hield recent een bijeenkomst in de Ijslandse hoofdstad Reykjavik, in aanwezigheid van Vaclav Klaus, de president van Tsjechië. Klaus is een MPS-lid die zijn deelname aan de bijeenkomst combineerde met een officieel bezoek aan Ijsland.
Eén van de thema’s op de bijeenkomst was “vrijheid in kleine staten.” Daarover werd gesproken door een MPS-panel bestaande uit MPS-voorzitster Victoria Curzon-Price, hoogleraar economie aan de universiteit van Genève, Mart Laar, de oppositieleider in Estland en vroegere premier van zijn land (1992 tot 1995, en 1997 tot 2002) en David Oddsson, de huidige minister van Buitenlandse Zaken en vroegere premier (1991 tot 2004) van Ijsland.

Ijsland en Estland behoren tot de Europese succesverhalen van de jaren negentig. Voor beide kleine landen was dit niet zo evident. Vijftien jaar geleden zat Estland economisch aan de grond na bijna vijf decennia communistische dictatuur, terwijl Ijsland een achtergebleven gebied in Europa was. Helaas wordt de wens tot secessie zelden zomaar gerespecteerd en moet de onafhankelijkheid veelal bevochten worden zoals bij de Amerikaanse Revolutie het geval was.

Koerdistan en het recht op afscheiding
De Turken zijn niet onverdeeld blij met Golfoorlog II. De bestuurlijke chaos die het resultaat kan zijn van de oorlogshandelingen in Irak kunnen leiden tot een groter Koerdische onafhankelijkheidsgevoel. Het Koerdische volk is voornamelijk verdeeld over Irak (15-20% van de bevolking) en Turkije (20% van 67 miljoen inwoners). Een eventuele Koerdische staat in het noorden van Irak zou ook de Turkse Koerden kunnen sterken in hun verlangen tot afscheiding. En de Turkse heersers zien hun macht liever niet afnemen.

Lang leve secessie - Een interview met Hans-Hermann Hoppe
Hans-Hermann Hoppe is professor Economie aan de Universiteit van Nevada, Las Vegas en senior fellow aan het Ludwig von Mises Instituut (Auburn, Alabama) Antwerpen. Op uitnodiging van het Vlaams Belang gaf hij een lezing over de economische voordelen van kleine natie-staten.
U heeft veel sympathie voor onafhankelijkheidsbewegingen wereldwijd. Waarom?

'Volgens het politiek correcte denken is een verdere politieke integratie goed, terwijl desintegratie en secessie slecht is. De bureaucraten van de Europese Unie in Brussel beweren dat de economische welvaart sterk is gestegen met de toename van de politieke eenheid. In werkelijkheid zijn politieke integratie (centralisatie) en economische (markt) integratie echter twee totaal verschillende fenomenen.

Politieke integratie heeft te maken met de territoriale uitbreiding van de staatsmacht om belastingen te heffen en het reguleren van eigendom. Economische integratie is de verlenging van interpersoonlijke en interregionale verdeling van arbeid en marktdeelname. Hoe kleiner een land en zijn interne markt, des te waarschijnlijker dat er wordt gekozen voor vrijhandel.

Ik denk dat een wereld die bestaat uit tienduizenden verscheidene landen, regio's en kantons, en honderdduizenden onafhankelijke vrije steden zoals het hedendaagse Monaco, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Hong Kong en Singapore, een wereld zou zijn van ongekende welvaart, economische groei en culturele ontplooiing.' 

En ook in Nederland blijkt een afscheidingsbeweging actief te zijn:

'Groningen als hoofdstad nieuwe regio'
Dagblad Metro meldde vorige week dat de Fryske Nasjonale Partij vindt dat de Noordelijke provincies serieus zouden moeten nadenken over de afscheiding van de rest van Nederland en de vorming van een zelfstandige regio met bijvoorbeeld Groningen als hoofdstad.
'Friesland, Groningen en Drenthe moeten zich afscheiden van Nederland en samen als autonome noordelijke regio binnen Europa verder gaan. Dat vindt de Fryske Nasjonale Partij (FNP). Fractievoorzitter Johannes Kramer van de Friese nationalisten vindt dat de drie noordelijke provincies serieus over zo’n afscheiding moeten nadenken. “Maar het moet dan wel heel veel voordeel ten opzichte van de huidige situatie opleveren”, verklaarde Kramer gisteren. De Friese politicus zegt het geen probleem te vinden als de stad Groningen in zo’n autonome regio de hoofdstad is.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl