Losing Ground

Door Peter van Maanen

16 juni 2006

In dit boek doet Charles Murray verslag van het Amerikaanse sociale beleid in de periode 1950 tot 1980. De tweede druk is bovendien aangevuld met een inleiding die de lezer bijpraat over de periode 1980 tot 1990. In zijn boek bespreekt Murray het volgende patroon: Terwijl de sociale voorzieningen toenamen, bleven er meer mensen arm; terwijl de overheidssteun aan alleenstaande moeders guller werd, nam het aantal alleenstaande moeders en buitenechtelijke geboortes toe; terwijl de straffen en de veroordelingskans verminderden, steeg de misdaad. Rara, hoe kan dat?

De bezorgde lezer zal zich afvragen: “Maar als de verzorgingsstaat zijn doel dus niet bereikt, wat is dan het alternatief?” Daarom vergeet Murray niet te melden dat de armoede wel afnam in de periode voorafgaand aan de groei van de verzorgingsstaat, en dat de ervaringen met lokaal georganiseerde liefdadigheid aanleiding zijn om te geloven dat deze inmiddels meer dan voldoende zal zijn om de daadwerkelijk hulpbehoeftigen te ondersteunen. Zie het artikeltje van Mary Ruwart 'Maar…wat gebeurt er dan met de armen?' voor een verdere geruststelling.


Losing ground: American Social Policy 1950-1980 (Charles Murray, tweede druk 1990)

Over de auteur

Peter van Maanen studeerde economie aan de VU en volgde de postdoctorale lerarenopleiding economie aan de UvA.

Hij liep zijn economiestage bij de Directie Economische Zaken van de SER, en deed zijn leservaring op aan het Montessori Lyceum Amsterdam en het Montessori Lyceum Rotterdam. Hij heeft onderzoek gedaan als econoom voor het economisch bureau van ING, als summer fellow voor het Ludwig von Mises Institute in de VS, en is nu al weer enige tijd onderzoeker bij het CBS.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl