The Vision of the Anointed

Door Peter van Maanen

6 januari 2005

Dit boek gaat over het gedachtegoed en de argumentatie van wat we in Nederland inmiddels de "linkse kerk" noemen. Het idealisme van deze "wereldverbeteraars" blijkt meer op zelfverheerlijking te zijn gebaseerd dan op gedegen onderzoek naar de sociale problematiek waar ze zich voor pretenderen in te zetten.

En juist omdat ze menen dat de oplossingen geen verder onderzoek vereisen maar voor de hand liggen, zien zij hun ideologische tegenstanders (alles op rechts) niet als oprechte andersdenkenden maar als kwaadaardige saboteurs, die de voor de hand liggende oplossing moedwillig in de weg staan. Deze tegenstanders mogen dan ook zonder moreel bezwaar gedemoniseerd worden als zijnde bekrompen, harteloos, gevaarlijk, etc.

Het eerste hoofdstuk van het boek is naar het Nederlands vertaald en is hier te vinden.
The Vision of the Annointed: Self-Congratulation as a Basis for Social Policy (Thomas Sowell, 1995)

Over de auteur

Peter van Maanen studeerde economie aan de VU en volgde de postdoctorale lerarenopleiding economie aan de UvA.

Hij liep zijn economiestage bij de Directie Economische Zaken van de SER, en deed zijn leservaring op aan het Montessori Lyceum Amsterdam en het Montessori Lyceum Rotterdam. Hij heeft onderzoek gedaan als econoom voor het economisch bureau van ING, als summer fellow voor het Ludwig von Mises Institute in de VS, en is nu al weer enige tijd onderzoeker bij het CBS.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl