How Capitalism Saved America

Door Peter van Maanen

16 oktober 2006

De eerste twee hoofdstukken van dit boek leggen op theoretische gronden uit waarom de vrije markt het beste de welvaart bevordert. Kort gezegd: ..omdat op de vrije markt mensen alleen een transactie aangaan als ze verwachten in termen van welvaart of welzijn er beter op te worden. Transacties op de vrije markt zullen daarom in de regel de welvaart en het welzijn verbeteren, terwijl dat bij overheidsacties nog maar de vraag is. Daar is het immers voor de burger veel moeilijker om afstand te doen van ongewenste diensten.

Waar als dit moge zijn, de overtuigde socialist of paternalist zal nog niet onder de indruk zijn. Daarom geeft DiLorenzo in de eropvolgende hoofstukken een economische geschiedenis van de VS, die laat zien hoe het vrije markt kapitalisme in de praktijk telkens voor verbeteringen zorgde, terwijl overheidsingrijpen deze verbeteringen voortdurend bedreigde. DiLorenzo behandelt onder andere de landbouwprivatisering in de vroegkoloniale periode, de aanleg van infrastructuur in de eerste helft van de 19e eeuw, de stijgende welvaart van de arbeidersklasse, de grootkapitalisten en de ‘trusts’ van de laat 19e eeuw, de Grote Depressie van de jaren ‘30, en de energiecrises sinds de jaren ’70. Dit boek is economische geschiedenis op zijn best.

How Capitalism Saved America
Thomas DiLorenzo, 2004
Amazon pagina over dit boek

Over de auteur

Peter van Maanen studeerde economie aan de VU en volgde de postdoctorale lerarenopleiding economie aan de UvA.

Hij liep zijn economiestage bij de Directie Economische Zaken van de SER, en deed zijn leservaring op aan het Montessori Lyceum Amsterdam en het Montessori Lyceum Rotterdam. Hij heeft onderzoek gedaan als econoom voor het economisch bureau van ING, als summer fellow voor het Ludwig von Mises Institute in de VS, en is nu al weer enige tijd onderzoeker bij het CBS.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl