Groenlinks en de weg naar een totalitaire staat

Door Redactie

15 mei 2002

Veel oudere aanhangers van Groenlinks en de SP waren niet vies van Mao en zijn "Rode boekje". Ook vrijage met Oost-Europese dictatoriale socialistische regimes was niet vreemd voor deze mensen in vroeger dagen. Inmiddels zijn de wantoestanden in deze landen genoegzaam bekend en moesten vroegere sympathisanten hun verbondenheid met deze regimes opgeven (Aantjes werd nog 40 jaar nadien achtervolgd met zijn Wehrmacht-verleden).

De CPN is opgegaan in Groenlinks en daarmee leek een einde gekomen te zijn aan het radicale karakter ervan. Toch is het zeer waarschijnlijk dat een eventuele Groenlinks-regering zal afschuiven naar een totalitaire dictatuur. Immers, naarmate de macht, sturing en dwang van de overheid niet blijken te resulteren in de gewenste goede doelen (alleen Groenlinks weet wanneer doelen 'goed' zijn) kiezen socialisten vaak voor meer van hetzelfde. Uiteraard werkt dat dan nóg slechter waarna nóg meer repressie en dwang worden toegepast. Met idealisten telt namelijk voornamelijk het ideaal en het ideaal heiligt opvallend vaak de middelen.

Kamerlid Femke Halsema van GroenLinks is de drijvende kracht achter het manifest 'Stop de angst, herstel het vertrouwen' dat is opgesteld door 29 intellectuelen. Het in een 'manifest voor de multiculturele samenleving' en probeert oplossingen aan te dragen voor de problemen die het brengt. Ook nu weer wordt de oplossing gezocht in dwang, hoewel men nota bene schrijft: "Wij willen dat mensen de greep op hun eigen leven en hun buurt kunnen vergroten." Waarschijnlijk dat de oorspronkelijke bewoners in de huidige achterstandswijken helemaal geen immigranten zouden hebben toegelaten wanneer hen toendertijd de greep daarover zou zijn gegeven. "Eigen wijk eerst" zouden ze gedacht hebben. Maar de opstellers zullen dat wel niet bedoelen met "greep op hun eigen leven en hun buurt". Dwang als vrijheid verpakt, een duidelijke vorm van 'newspeak'.

Verder wordt geopperd voor bedrijven verplichte allochtonenquota's in te stellen. De Wet SAMEN (Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden) is waarschijnlijk te vrijblijvend of zo. Je zou bijna gaan denken dat GroenLinks uitstekende ervaringen had met hun eigen (inmiddels verdwenen) allochtone politici zoals Mohammed Rabbae en Tara Singh Varma en nu deze weldaad anderen niet wil onthouden. Het is maar goed dat er nog partijen zijn die het goede bij anderen door de strot willen duwen. Als laatste nog even een link naar het artikel van Bart Croughs over de linkse politieke slimmerikken.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl