Internet als bevrijdende technologie

Door Redactie

20 april 2007

Er wordt wel gesteld dat de Reformatie het gevolg was van de uitvinding van de boekdrukkunst. Deze uitvinding vergrootte de mogelijkheden van mensen om informatie te verspreiden en tot zich te nemen. Het was een bevrijdende technologie. Hetzelfde geldt nu, in nog sterkere mate, voor het internet.

Het verandert in hoog tempo de verhoudingen in de maatschappij. Het zorgt dat we wereldwijd kunnen kopen en verkopen met minimale investeringen. Het zorgt ervoor dat we tegen steeds lagere kosten meningen en informatie kunnen uitwisselen. Mensen die duizenden kilometers van elkaar wonen en elkaar misschien wel nooit in het echt gezien hebben kunnen samenwerken, elkaar helpen en informatie delen. Mensen die een niche product of idee hebben zouden elkaar zonder het internet nooit gevonden hebben. En het internet doorbreekt de beperkte informatievoorziening die we gewend waren van de landelijke dagbladen, de staatsscholen en de staatsomroepen. De oplagen van veel dagbladen en tijdschriften dalen gestaag. De 'oplage' van het internet is daarentegen niet te stuiten. HP/De Tijd schreef deze week over de neergang bij de weekbladen.

"Als je goed nieuws te melden hebt, doe dat dan, want een ander gaat het niet voor je doen," hield communicatiegoeroe Dig Istha een verslaggever van dit blad ooit voor. Bij deze. Het gaat goed met HP/De Tijd. Sinds 1999 is de betaalde oplage van dit weekblad gestegen met elf procent.
 Dit blijkt uit de jongste gegevens van Het Oplage Instituut. In het vierde kwartaal van 2006 bereikte dit blad een zogeheten 'betaalde kernoplage' (abonnementen en losse verkoop samen) van 36.443 exemplaren. De oplageontwikkeling van HP/De Tijd is opmerkelijk, omdat veel kwaliteitskranten en -tijdschriften juist krimpen. Behalve HP/De Tijd steeg alleen Elsevier, met 4,7 procent. Vrij Nederland heeft sinds 1999 22,5 procent van zijn oplage zien verdampen. De Groene Amsterdammer ging 6,3 procent achteruit en Nieuwe Revu zelfs 46,5 procent.
 Bij de dagbladen is de Volkskrant een grote verliezer. Sinds 1999 leverde de krant 22 procent van zijn betaalde kern-oplage in. Bij de programmabladen verloor het VARA TV Magazine 21,5 procent en de VPRO Gids 7,6 procent.
Totaal aantal websites - augustus 1995 - april 2007.
Van 0 naar 114 miljoen in 12 jaar


De Amerikaan Eric Garris schreef in zijn lezenswaardige artikel Het internet vs. de staat dat het internet een uitstekend middel is om de macht van de staat de verminderen.
In het internet zien we de grootste hoop voor vrijheid en de continue vooruitgang van de mensheid. In het internet zien we hoe de anachronistische en overbodige instituties van de samenleving verder en verder weggeduwd worden ten gunste van de komst van betere zaken. In het internet zien we de sleutel tot het terugdringen van de macht en status van de staat, en tot het bevrijden van onszelf van onderdrukking en misleiding.
.
.
.
Het internet is bewijs van het libertarisme in actie. In deze ongereguleerde sector van de samenleving hebben we in zo’n korte periode meer vooruitgang en veranderingen en verbeteringen gezien dan in welke andere sector dan ook. Geen enkele andere uitvinding heeft in zo’n korte tijd zoveel bereik gehad. En al deze zaken berusten op die economische principes van spontane orde die wij al jarenlang roemen, maar die we pas nu echt volledig gerealiseerd zien.
Hoe anders zou ons leven eruit gezien hebben zonder internet? Welke vrienden en kennissen zouden we niet gekend hebben en welke feiten en meningen zouden we niet hebben gekend of gehad? Veel libertariers zouden ongetwijfeld geen libertarier zijn geweest.

Libertariers geloven sterk in de logica en de consequentheid van hun ideeën. Zij hebben alleen maar te winnen bij de vrije verspreiding ervan. Met de explosieve groei van het internet is er daarom veel reden tot optimisme.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl