Hoerenlopen niet normaal?

Door Redactie

13 maart 2007

Is hoerenlopen niet normaal? Misschien, maar is er iets mis met abnormaal? In Opinio keert PvdA gemeenteraadslid en voormalig prostituee zich tegen de vrijheid van prostitutie (waarbij ze eufemistisch spreekt van ontmoediging). De Amerikaanse econoom Walter Block schreef eerder een artikel ter verdediging van prostitutie. En Bart Croughs ziet goede kanten aan sextoerisme.

Het betoog van Schaapman komt voort uit het bestaan van misstanden in de prostitutie. Maar is het niet een verantwoordelijkheid voor politie en justitie om dwang en onvrijheid tegen te gaan? En aangezien men daarin nogal vaak faalt, probeert men nu dan de schuld bij de klanten te leggen? De hoerenloper dwingt in principe niemand. Hij betaalt de overheid zelfs belasting, evenals de gelegaliseerde prostituee, om zichzelf en de vrouw van lichte zeden te beschermen.

Walter Block schrijft:

Er zijn natuurlijk vele negatieve aspecten aan een leven als prostituee die helemaal niet aan het beeld van de "happy hooker" voldoen. Zo vinden we onder prostituees bijvoorbeeld verslaafden aan drugs of alcohol, sommigen worden geslagen door hun pooier, en er zijn er zelfs (voornamelijk buitenlandse vrouwen die illegaal in het land verblijven) die tegen hun wil in een bordeel worden vastgehouden. Maar al deze onverkwikkelijke bijverschijnselen hebben inhoudelijk weinig te maken met de prostitutie zelf als beroep. Er zijn per slot van rekening ook artsen en verpleegkundigen die ontvoerd worden om onder dwang hun diensten te verlenen aan criminelen die zich verbergen voor de justitie; er zijn timmerlieden die verslaafd zijn aan drugs; er zijn boekhouders die door straatrovers in elkaar worden geslagen. Toch zou niemand op het idee komen om deze beroepen als zodanig minderwaardig of vernederend te vinden, of ze als slavenarbeid te betitelen. Het leven van een prostituee is wat ze er zelf van maakt. Ze begint er, wat het beroepsmatige aspect aangaat, vrijwillig mee, en het staat haar vrij om er op elk gewenst moment mee op te houden.
Bart Croughs schrijft in een van zijn columns over het verschil van benadering tussen mannensextoerisme (Thailand en zo) en vrouwensextoerisme (Gambia bijvoorbeeld).

Wordt bij mannelijke sekstoeristen steevast honend de aandacht gevestigd op hun lichaamsomvang, kaalheid en gevorderde leeftijd, de vrouwelijke sekstoeristen bleef deze behandeling bespaard.


Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl