Globalisering

Door Bart Croughs

18 februari 2007

"HEMA-arbeiders worden onderbetaald."

Aldus luidde de beschuldiging van Twee Vandaag vorige week. Twee Vandaag ging op onderzoek in Mauritius en kwam met een schokkende onthulling: in lagelonenlanden heersen lage lonen.

Is het de schuld van HEMA dat in lagelonenlanden de lonen laagzijn, zoals ze bij Twee Vandaag veronderstellen? Zouden de lonen in de lagelonenlanden werkelijk hoger liggen als de HEMA z'n activiteiten daar zou staken?

De HEMA kan alleen arbeiders aantrekken als die arbeiders bij de HEMA méér kunnen verdienen dan elders; konden ze elders meer verdienen, dan zouden ze niet voor de HEMA werken, In feite zorgt de HEMA er dus voor dat de arbeiders op Mauritius erop vooruitgaan; zonder de HEMA zouden de lonen lager zijn.

In feite zorgt de HEMA er dus voor dat de arbeiders op Mauritius erop vooruitgaan; zonder de HEMA zouden de lonen lager zijn.
De HEMA betaalt de arbeiders weliswaar het marktloon, maar dat is voor Twee Vandaag niet genoeg. De oproep van het TV-programma aan de HEMA om de arbeiders op Mauritius meer te betalen dan het marktloon, komt in feite neer op een oproep om een liefdadigheidstoeslag te geven.

Maar waarom zouden speciaal de HEMA-arbeiders recht hebben op deze liefdadigheid? Arbeiders op Mauritius die voor de lokale markt werken, verdienen ook niet meer dan het marktloon. De HEMA-arbeiders profiteren al van de activiteiten van de HEMA; de andere arbeiders niet

En waarom niet een oproep aan de HEMA om de zieken, gehandicapten, ouden van dagen en werklozen op Mauritius te steunen? De HEMA-arbeiders hebben tenminste werk en een inkomen; ze zijn niet bepaald het meest voor de hand liggende object voor liefdadigheid. En, meest prangende vraag: waarom is het speciaal de HEMA die aan liefdadigheid moet doen? Door z'n activiteiten zorgt de HEMA er al voor dat de omstandigheden van de arbeiders in Mauritius verbeterd worden; er zijn maar weinig Nederlandse bedrijven en instellingen die de HEMA dat kunnen nazeggen.

Waarom bijvoorbeeld niet de publieke omroepen er beschuldigend op aangesproken dat ze niet aan liefdadigheid op Mauritius doen? Waarom leveren de sociaal bewogen Twee Vandaag-medewerkers bijvoorbeeld niet de helft van hun loon in, om de arme sloebers op Mauritius te helpen?

Vragen, vragen...

Bart Croughs

Deze column verscheen jaren geleden in HP/De Tijd maar is nog steeds actueel.

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl