De efficiënte overheid

Door Redactie

30 januari 2007

De Rekenkamer Amsterdam is nogal ontevreden over de hoofdstedelijke Dienst Werk en Inkomen (DWI). Die organisatie verstookt jaarlijks vele miljoenen euro's en slaagt erin slechts enkele duizenden bijstandsgerechtigden aan werk te helpen. Het droeve resultaat is begrijpelijk maar de ambtenaren hebben in ieder geval werk en inkomen.

Vernietigend oordeel over DWI A'dam

De Amsterdamse Dienst Werk en Inkomen slaagt er nauwelijks in om mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Amsterdam in de periode van januari 2004 tot en met juli 2006.

Van de 41.000 bijstandsgerechtigden heeft 8 procent werk gevonden. Minder dan de helft kreeg daarbij hulp van de DWI. Die hulp bestaat bijvoorbeeld uit sollicitatietraining of een taalcursus.

De Rekenkamer Amsterdam spreekt van een 'treurig en ontluisterend beeld'.De gemeente Amsterdam heeft elk jaar 250 miljoen euro te besteden om mensen in de bijstand aan werk te helpen.
In die periode heeft Amsterdam dus 2,5 * 250 = 625 miljoen besteedt aan werk voor bijstandsgerechtigden.
8% van 41.000 = 3280 bijstandsgerechtigden hebben een baan gevonden.
De helft daarvan, 1640, kreeg hulp van de DWI.

Een baan voor een bijstandsgerechtigde kostte dus slechts 625.000.000/1640 = € 381.000 (excl. loonkosten). Maar sociale gerechtigheid mag natuurlijk wat kosten. Om die investering terug te betalen zou de nieuwe werknemer tot ver na zijn gerechtigde pensioenleeftijd moeten blijven werken. Is dit wat onze overheid bedoelt met "Investeren in mensen"?

De DWI is toch heel tevreden met zichzelf. Volgens de resultaten van een klanttevredenheidsonderzoek scoren de medewerkers van DWI hoog op onderdelen 'vriendelijkheid', 'bereikbaarheid' en 'luisteren'. De gemiddelde belastingbetaler was hierbij niet geënquêteerd.

Politici en ambtenaren doen er werkelijk alles aan om het vertrouwen in de overheid te ondermijnen. Maar ook hier helaas zonder veel resultaat. Vrijwel alles waar ze geld naar smijten of hun neus in steken faalt. De hele maatschappij zwicht onder hun niet aflatende bemoeizucht. Toch blijven veel mensen erop vertrouwen dat de overheid ooit eens gaat leveren. Zij menen dat wanneer de overheid faalt er meer overheid moet komen. En als de markt "faalt" is 'meer overheid' eveneens het devies. Tegen zoveel blindheid en liefde helpt weinig, zelfs geen falende overheid.

Gerelateerde links:
- Dienst Werk en Inkomen krijgt rapportcijfer 6,6 van de klant
- Walter Block: Werk en Werkloosheid - een Inleiding

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl