Neelie Kroes: totalitaire liberaal

Door Redactie

11 december 2006

Bart Croughs schreef eerder op deze site over de anti-intellectuele en totalitaire karakter van het feminisme. Neelie Kroes is een 'liberale' feministe die deze omschrijving bevestigt. In onderstaand interview met de Volkskrant tracht mevrouw Kroes zoveel mogelijk plicht en dwang in haar zinnen te proppen. En het moet gezegd: het lukt haar bovenwel. Waar de V voor staat in VVD is reeds lang onduidelijk en Neelie Kroes geeft vrijheidslievende mensen hierbij tal van redenen om de VVD links te laten liggen.

Eurocommissaris en VVD-prominent pleit voor meetbare afspraken over topvrouwen

Schrikt u dat Nederland zo weinig vrouwen in de top telt?

'De instroom van vrouwen in de top gaat in een slakkentempo. Je hebt het eeuwige leven nodig om een representatieve vertegenwoordigingvan vrouwen in de top van de overheid, bedrijfsleven en wetenschap te mogen meemaken. Daardoor blijft er zoveel talent on-gebruikt. Dat kunnen we ons, bijvoorbeeld gezien de vergrijzing, niet permitteren.'

Wat stelt u voor?

'Ik pleit voor een gedragscode, vergelijkbaar met de gedragscode voor goed ondernemingsbestuur van de commissie-Tabaks-blat. Bedrijven moeten voldoen aan de minimale criteria voor het aantal vrouwen in bestuursposities, of anders moeten ze uitleggen waarom ze de criteria niet halen. Net als bij Tabaksblat geldt: pas toe of leg uit.'

Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat bedrijven nu nauwelijks weten wat het percentage vrouwen in de top inhoudt?

'Haal dat woord nauwelijks maar weg. Het ontbreekt bij organisaties vaak aan een duidelijk overzicht. Nu kunnen bestuurders nog theatraal roepen dat ze vrouwen belangrijk vinden. Dat kan met een code niet meer. Dan moeten bedrijven duidelijk registeren hoeveel vrouwen er werkzaam zijn. Overigens moeten niet alleen werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen. Ook vrouwen met talent moeten zich niet wegcijferen en hun kansen grijpen.'

Welk percentage vrouwen moet de top minimaal bevatten?

'Dat is een kwestie van uitwerking; daar valt over te praten. In Noorwegen, waar een wettelijke verplichting is ingevoerd, wordt uitgegaan van minimaal 40 procent vrouwen. Zweden heeft vergelijkbare afspraken vastgelegd in een gedragscode.'

Is een wettelijke verplichting niet dwingender dan een code?

'Als een code niet blijkt te werken, is een wettelijke plicht ten lange leste nodig. Maar ik heb een opgewekt karakter. Het huidige vrijblijvende karakter moet echter wel verdwijnen. Het Ambassadeurs-netwerk (een initiatief waarbij top-bestuurders vrouwenparticipatie willen verbeteren, red.) is goed bedoeld maar levert mij te weinig resultaten op.'

Wie moet de gedragscode opstellen?

'Het moet een gezamenlijke actie zijn van werkgevers, werknemers en kabinet. Ik denk dat de kabinetsformatie een goed moment is om de opstelling van een gedragscode te regelen. Een nieuw kabinet moet toch al het goede voorbeeld geven bij het benoemen van de ministers. Daar moeten ook een paar jonge vrouwelijke staatssecretarissen bij zijn; dat is het talent voor de toekomst.'

Wat is het voordeel van meer topvrouwen?

'Er is zoveel talent met een goede opleiding en veel werkervaring. Het zou een verademing zijn als deze vrouwen eindelijk een kans krijgen.'


Gerelateerde links:
- Het Recht Op Een Topfunctie In Deeltijd
- Langs de feministische meetlat
- De SGP en de vrouwenpartij
- Feminisme en kindercrèches
- Zorgende man
- Seksediscriminatie bij de Vierdaagse van Nijmegen
- Vrouwen steken te veel uren in het huishouden
- 'Kinderopvang is alleen voor vrouw'
- Vrouwendag

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl