Vrijzinnige woordenlijst

Door Edwin den Boer

5 december 2006

Als ik MeerVrijheid lees, word ik altijd jaloers op de vrolijkheid van die libertariërs. Wat moet het ontspannend zijn om te geloven dat alle problemen vanzelf verdwijnen, als je de markt maar ongestoord haar werk laat doen! Maar ik ben een liberaal, ik heb uit solidariteit op een loser gestemd en ik ben bovendien een humorist: een chagrijn die een vrolijke indruk probeert te maken door andere mensen af te kraken. Om toch een beetje te kunnen lachen heb ik een woordenlijst gemaakt waarin wordt uitgelegd wat grote woorden als 'integratie' en 'sociaal' in de praktijk betekenen. Sommige definities heb ik gejat uit mijn eigen Boers Woordenboek.

ABC. Afkorting van de klokkenluiderspartij Ad Bos Collectief - omdat frauderen met belastinggeld in Nederland een abc'tje is.

Afklikken. 1. Afkicken van een computerverslaving. 2. Een crimineel afmaken door te verraden dat hij een informant van de politie is geweest.

AFM. Autoriteit Financiële Markten: bemoeizuchtige toezichthouder, die in vierenhalf jaar net zo breed is uitgedijd als zijn voorzitter Arthur Docters van Leeuwen in 61 jaar, onder het motto: "meeëten, meer regels, meer werk voor ambtenaren".

Anti-fascist. Neo-nazi die overal tegen is.

Bevlogen. Gevormd naar analogie van belezen. Een bevlogen politicus heeft veel gevlogen, bijvoorbeeld naar milieuprojecten en conferenties over duurzaamheid.

Bordeelgebod. In Nederland: wetsartikel dat gemeenten verplicht om ten minste één bordeel toe te staan. Christelijke gemeenteraden proberen er onderuit te komen, onder het motto: "Gaat heen en zondigt niet hier".

Christelijk-sociaal. Voor een twaalfurige werkdag hetzelfde loon betalen als voor een uur werk, namelijk 1 cent (Mattheus 20).

Dihydrogeenmonoxide. Kleur- en geurloze chemische stof die jaarlijks duizenden doden veroorzaakt maar nog steeds niet verboden is. (Bron: Dihydrogen Monoxide Research Division.)

Discriminatie. Mensen die als groep optreden als groep behandelen, waar ze vreemd genoeg niet blij mee zijn.

Ethicus. Beroepsmoralist die mensen die wel een vak geleerd hebben vertelt wat ze moeten doen.

Flipperaar. Gerrit de Flipperaar: leider van een bende die werkende Nederlanders voor miljarden euro's heeft afgeperst.

Geitenneuker. Zeer onfatsoenlijk scheldwoord, beledigend voor islamitische vrouwen.

Gemeenteraadslid. Iemand die geen nee kan zeggen: eerst niet tegen een selectiecommissie, en daarna niet tegen burgemeester en wethouders.

Gemengd huwelijk. Echtverbintenis tussen een man en een vrouw.

Gevangenisstraf. Sociale zekerheid op z'n Amerikaans.

Globalisering. De ontwikkeling dat linkse protestbewegingen steeds vager worden.

Heilige plaatsen. Bordeaux, Plzen en Bushmills.

Homohuwelijk. Eufemisme voor een vluggertje.

Hoofddoekje. Kledingstuk van moslimvrouwen die moslimmannen beschouwen als hitsige viezeriken, die handtastelijk worden zodra ze het hoofdhaar van een vrouw zien.

Hoppe, Hans-Hermann. Libertariër die gelooft dat we de grootst mogelijke vrijheid zullen bereiken door gezinshoofden, sekteleiders en vorsten absolute macht te geven.

Huurbescherming. Regeling om woningzoekenden tegen huur te beschermen.

Huursubsidie. Regeling om getto's van werkloze immigranten op dure grond in de grote steden in stand te houden.

Hypotheekrenteaftrek. Regeling om het particulier woningbezit tegen te gaan. (Nee, uw huis is niet van u maar van de bank, en uw kinderen kunnen geen huis meer betalen.)

Idul-ad-Hahaha. Islamitische humorfeestdag, de tegenhanger van carnaval en Purim. Helaas een stuk minder levendig, doordat er muntthee en Turkse koffie bij wordt gedronken in plaats van bier of wijn.

Integratie. Dat Nederlandse kinderen op het voetbalveld in het Turks leren te schelden.

Internationale Socialisten. Communisten die Trotski een betere massamoordenaar vinden dan Stalin.

Journalistiek. Babbelen en krabbelen.

Kerstmist. Verschijnselen zoals 'kerstnachtdiensten', 'kerststallen' en misplaatste liedjes als "Stille Nacht", die het ware wezen van het kerstfeest aan het zicht onttrekken.

Kraker. Amsterdamse student die klaagt over 'woningnood', omdat hij niet in de Bijlmer wil wonen, maar in een herenhuis op de Keizersgracht.

Leefbaar Rotterdam. Politieke partij met een onhaalbaar, utopisch programma.

Legio-loser. Slimme belegger die een ideale rendementsgarantie heeft ontdekt: als je geld verliest op geleende aandelen, eis je het gewoon terug.

Libertariër. Een libertijn gaat naar bed met Selma Hayek, een libertariër met Friedrich Hayek.

Maatschappijkritiek. Wordt geleverd, gewoonlijk in kwantumverpakking, door linkse schrijvers, die geloven in de goedheid van de mens maar een gloeiende hekel hebben aan hun buren.

Manager. Bazig persoon die zelf niks kan en druk bezig is om anderen te laten werken. Oorspronkelijk 'man-ager', iemand die mensen versneld ouder doet worden.

Marijnissen. Oost-Brabants werkwoord. De dialectologen zijn het er niet over eens of het "ondergeschikten afkammen" of "de economie kapotmaken" betekent.

Marktwerking. Een verplichte verzekering met door de staat vastgestelde voorwaarden.

Mensenrechtenschending. Eufemisme voor moord en marteling.

Moeite. Beloning voor de moeite: Opvoedkundig verzinsel waar kinderachtige volwassenen vaak aan vasthouden.

Objectivist. Randfiguur die andere mensen als objecten beschouwt.

Ondernemer. Directeur van een bureaucratie in de privé-sector.

Onderwijs. Vrijheid van onderwijs: Net zoiets als de vrijheid van godsdienst in het communistische Albanië, en Roosevelts "vrijheid van gebrek".

Overbevolking. Ander woord voor massale armoede of welvaart. In het eerste geval bedoeld om de armen zelf de schuld te geven, in het tweede geval om de schuld te geven aan de buitenlanders. Zie ook Vol.

Privatisering. Een overheidsmonopolie omzetten in een particulier monopolie.

Referendum. In democratische landen: volksraadpleging over een belangrijke kwestie die het volk niet aan de politici wil overlaten. In Nederland: vrijblijvende enquête over een bijzaak die de politici wel durven over te laten aan het gepeupel.

Sociaal. Gezellig meelopend, dus links omdat het weer in de mode is.

Solidariteit. Een combinatie van afpersing en uitsluiting.

Tautofobie. Het vermijden van tautologieën, pleonasmen en dubbeloppismen. In uitdrukkingen als 'domme politici', 'linkse journalisten' en 'ramptoeristen' wordt het eerste deel steeds vaker weggelaten.

Toetreding. De vraag of de Europese Unie lid mag worden van Turkije.

Veelpleger. Sleurmens, gewoontedier.

Verdonk. Bastaardvloek, betekent oorspronkelijk "stik van de rook in een brandende cel".

Verwildering. Overstappen van de VVD naar de Partij voor de Vrijheid.

Voedselbank. Gratis boodschappen, het logische gevolg van de totale supermarktoorlog.

Vol. Vol is vol: Leus voor emigratie uit overbevolkte ontwikkelingslanden.

Vrijheid. Kan op twee manieren gedefinieerd worden: positief of negatief. De positieve opvatting wordt beperkt door een doel: u bent vrij om God te dienen of om de belangen van de arbeidersklasse te verdedigen. De negatieve is absoluut en ongericht: niemand verbiedt u om straaljagerpiloot, supermodel of grootaandeelhouder te worden, of om de aardappels te schillen en de vloer te dweilen.

VVD. Volkspartij voor Verdeeldheid en Demagogie.

Werkloosheid. Paradijselijke toestand waarin de mensheid niets meer hoeft te verbeteren aan de wereld.

Werkloosheidswet. Regeling om te garanderen dat er genoeg werkloosheid is.

Wouter. Aansteller, huilebalk. Uit het Utrechts, oorspronkelijk iemand die om de haverklap de politie erbij haalt.

Zon. Oneerlijke en milieuonvriendelijke buitenlandse concurrentie voor Philips.

Edwin den Boer

Weblog: Onregelmatigheden

Boers Woordenboek

Het afgebeelde Verdonkbot t-shirt is te verkrijgen via : http://www.spreadshirt.net/shop.php?sid=145397

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl