Het plezier van Europese regelgeving

Door Redactie

4 mei 2002

Vanuit Brussel zijn regels opgesteld aangaande invalidenparkeerkaarten die voor een belangrijk deel bindend zijn voor ieder EU-lid. Nu gaan sociaal-democraten uit van de gelijkheid van mensen maar een kind kan aanvoelen dat zeer specifieke regels niet voor 300 miljoen mensen kunnen gelden. Amsterdam, de stad van naïeve tolerantie, kreeg meteen last van deze, uiteraard goedbedoelde, regels. Per 1 april 2002, de dag waarop de nieuwe kaarten werden ingesteld, hebben dieven het namelijk voorzien op de persoongebonden vergunningen die eenvoudig in een andere auto kunnen worden gelegd. Ze breken de auto's open en zijn tevreden met een prachtige algemene parkeerkaart. Schrikt u dus niet als u voortaan een heel beweeglijk persoon uit een auto met een invalidenparkeerkaart ziet stappen.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl