Leo Verhoef en zijn strijd tegen frauderende gemeenten en provincies

Door Harry Stulemeijer

17 juli 2006

Toen Leo Verhoef tijdens zijn werk bij Deloitte & Touche als registeraccountant opmerkte, dat de jaarrekeningen van gemeenten en provincies stelselmatig niet klopten, werd hem dat niet overal in dank afgenomen. Integendeel, hij werd er zelfs voor ontslagen. Sinds 1994 controleert hij ze op eigen initiatief.

Bijna steevast blijken de jaarrekeningen aanzienlijke overschotten te herbergen, die verborgen blijven voor de belastingbetalende burger. Zodoende kunnen de plaatselijke lasten weer verhoogd worden en kan Den Haag meer bijdragen !

In totaal vond Verhoef al een slordige vijf miljard euro in de boeken. Hij is door drie Rekenkamers (Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht) in het gelijk gesteld en kreeg o.a. bijval van prof. H. Blokdijk. In beroepsprocedures is hij door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in het gelijk gesteld.

Terwijl hij die door de politiek verduisterde miljarden weer boven water heeft gehaald, moet Leo Verhoef rondkomen van een minimale uitkering en dreigt hij binnenkort zelfs de bijstand in te gaan.

De Vrijspreker.nl is onlangs een actie gestart om zijn strijd tegen de frauderende overheid en collaborerende accountants te steunen.

De Vrijspreker heeft ook een bankrekeningnummer voor hem opengesteld, waarop men desgewenst een bijdrage kan storten. Men kan zijn gift storten op bankrekeningnummer 49.79.67.944, LIFHAS (Libertarisch Fonds voor Hulpacties) in Schiedam onder vermelding van Leo Verhoef. Kijk ook op: http://www.vrijspreker.nl/blog/?itemid=4257

Wij zijn van mening, dat het in ieders belang is, dat er eindelijk zonder pardon stelling genomen wordt tegen dit soort structureel wangedrag van de Nederlandse overheden. Wat voor een voorbeeld krijgt de jeugd, wanneer zij ziet, dat de overheid wegkomt met zulk stelselmatig wangedrag ?

Wij zouden het toejuichen, indien U ook op Uw manier zoudt willen bijdragen aan de bestrijding ervan, zodat er eindelijk schoon schip gemaakt kan worden.

Met vriendelijke groet,

Namens comité "Steun Leo Verhoef"

Harry Stulemeijer
(www.vrijspreker.nl)

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl