Belasting ontduiken en discrimineren, het mag allemaal

Door De Leeuwarder Courant

18 mei 2006

"Mensen hebben de vrijheid te discrimineren. Het is natuurlijk onzinnig om niet met homo’s of wie dan ook om te willen gaan, maar je hebt het recht daartoe, zonder verantwoording te hoeven afleggen."

Aan het woord is Frank Karsten, overtuigd libertariër. Het libertarisme is een politieke stroming die de economische en persoonlijke vrijheid van het individu boven alles stelt. Discrimineren, drugs gebruiken, mensen uitsluiten, belasting ontduiken, het mag allemaal.

"Maar dat betekent geen regelloos leven", zegt Karsten, oprichter van de libertarische stichting MeerVrijheid en hoofdredacteur van de gelijknamige website. "De vrijheid is gebaseerd op het eigendomsrecht. Je moet van andermans eigendommen afblijven. Onder dit eigendomsrecht valt volgens libertariërs ook de vrijheid van geloof, meningsuiting en vereniging."
 

Bijna iedereen zal het ermee eens zijn dat bedrog, stelen en het plegen van geweld slechte zaken zijn. Het bijzondere aan het libertarisme is dat dit principe ook voor de overheid geldt.
Bijna iedereen zal het ermee eens zijn dat bedrog, stelen en het plegen van geweld slechte zaken zijn. Het bijzondere aan het libertarisme is dat dit principe ook voor de overheid geldt. Karsten: "Mensen vinden het geoorloofd wanneer de overheid hen dwingt om belastinggeld af te staan. Wij noemen dat diefstal. De overheid rooft haar geld bij elkaar." Er zijn twee typen libertariërs. De minarchist is een klassiek liberaal, die nog een nachtwakersrol ziet weggelegd voor de overheid, die taken omtrent rechtspraak, defensie en onderwijs voor haar rekening neemt. Een anarcho- kapitalist, zoals Karsten, stelt dat de samenleving veel beter af zou zijn zonder de bemoeienis van een overheid. De belangrijkste problemen treden volgens Karsten daar op waar de overheid de meeste invloed heeft, zoals onderwijs, gezondheidszorg, woningbouw en veiligheid. "De overheid misbruikt haar monopoliepositie. Hogere kosten maar lagere kwaliteit."

Karsten erkent dat er een rechts geurtje aan het libertarisme hangt door het grote belang dat zij hecht aan kapitalisme en de afschaffing van het sociaal verzekeringsstelsel. Begrijpelijk, zegt hij, maar niet terecht. "Libertariërs zijn voor legaliseren van drugs, euthanasie en het homohuwelijk, typische stokpaardjes van de linkse politiek. Maar in die linkse vrijheden wordt al behoorlijk voorzien. Daarom leggen wij meer de nadruk op de rechtse vrijheden."

In Nederland is al zo’n 29 jaar sprake van een georganiseerde libertarische stroming en in 1993 werd de Nederlandse Libertarische Partij opgericht. De LP heeft in de huidige politiek nog niet veel in de melk te brokkelen, maar dat wil niet zeggen dat hun gedachtegoed onopgemerkt blijft. Pim Fortuyn, Groep Wilders en Nieuw Rechts omarmen een aantal libertarische opvattingen. Ook GroenLinks verschuift richting het vrije marktdenken, zegt Karsten. "Femke Halsema sprak in de bundel essays ‘Vrijheid als ideaal’ over een versoepeling van het ontslagrecht. Dat is geen idealistisch standpunt. Rationaliteit wint aan terrein, want idealisme werkt niet altijd."

Op internet heeft het libertarisme volop aanhangers, beweert Karsten. Toch verwacht hij niet dat, ondanks de toenemende populariteit, de ideeen van het libertarisme snel verwezenlijkt zullen worden. "Ik heb niet de illusie dat het libertarisme een politiek model voor Nederland kan zijn. Mensen hebben toch de neiging tot machtsmisbruik. Je moet het meer zien als een denktank. We willen laten zien dat er meer is dan het geijkte politieke spectrum van links naar rechts."
De ideale samenleving van de libertariër
"In een ideale samenleving zijn vraag en aanbod perfect op elkaar afgesteld. Er is geen werkeloosheid. Geweld en woningnood zijn afgenomen, want er is geen overheid die lonen of prijzen kunstmatig op een bepaald niveau brengt.

Wachtlijsten in de zorg zijn verdwenen, want je kan ten alle tijden geopereerd worden. Als een chirurg ’s nachts wil opereren, is hij niet gebonden aan regeltjes opgesteld door de overheid. Ook winkels, supermarkten en musea kunnen zeven dagen per week, 24 uur per dag geopend zijn, afhankelijk van de markt. Maar als winkeliers hun winkel één uur per dag hun winkel opengooien, kan dat ook.

De kwaliteit van het onderwijs neemt toe, want scholen worden afgerekend op hun prestaties. In een ideale samenleving zijn mensen vrij om hun eigen gang te gaan. Als ze een op socialistische leest geschoeide leefgemeenschap willen oprichten, dan mag dat ook. Zolang ze anderen maar niet dwingen mee te doen."

Frank Karsten, libertariër.

Dit is de eerste aflevering in een serie artikelen over de voor- en nadelen van de vrijheid: alles kan, maar willen we dat eigenlijk wel?

Leeuwarder Courant Dit artikel verscheen op 15 mei 2006 in De Leeuwarder Courant

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl