Waarom zijn er weinig vrouwen aan de top?

Door Redactie

1 mei 2006

Beantwoording van de vraag waarom mannen heersen in zowel de politiek als in het bedrijfsleven is belangrijk. Immers, voor velen die de oorzaak zien in omgevingsfactoren en niet in biologische factoren is overheidsingrijpen gewenst en gerechtvaardigd. En deze staatsinmenging vormt een vermindering van economische en individuele vrijheid.

Voor zowel mannen als vrouwen kan een juist antwoord op de vraag voordelig zijn. Als een biologische oorzaak wordt geaccepteerd worden zij wellicht niet meer lastiggevallen met overheidspropaganda die hun natuurlijke impulsen probeert om te keren en hen wijsmaakt dat er iets mis met hun is als ze die impulsen toch volgen.

Het VPRO programma Tegenlicht wijdde 30 april een uitzending aan het raadsel van de ondervertegenwoordigde vrouwen aan de top. Op de website staat vermeld:

In Tegenlicht vraagt Felix Rottenberg zich af wat er aan de hand is in Nederland. Waarom zijn vrouwen afwezig in het centrum van de economische macht? Missen zij de passie en ambitie om op hoog niveau leiding te geven en beslissingen te nemen? Of houden mannen de deur dicht? En wat zijn hiervan eigenlijk de gevolgen? Kortom: kan een gezonde multinational zich anno 2006 een monocultuur van blanke, heteroseksuele 55+ heren in de top nog wel veroorloven?

Mannen domineren de top van het Nederlandse bedrijfsleven. In de directies van de top 100 van Nederlandse ondernemingen is slechts 3% vrouw. Van hen is bovendien meer dan de helft buitenlands. In de Raden van Commissarissen is het aantal vrouwen zelfs gedaald. Nederland neemt in dit opzicht een opmerkelijke uitzonderingspositie in. In een vergelijkend onderzoek naar het percentage vrouwen in senior managementposities -bij 6900 middelgrote ondernemingen in 26 landen- kwam Nederland als laatste uit de bus, een gedeelde plaats met Pakistan. Stagneert hier de emancipatie?
Ondanks emancipatiestrijd, gelijkberechtiging van vrouwen, anti-discriminatiewetgeving en positieve discriminatie is het percentage vrouwen aan de top nog steeds opvallend laag. Dat progressieven blijven zoeken naar nieuwe antwoorden voor deze situatie komt omdat de waarschijnlijke antwoorden hun niet bevallen en hun eerdere antwoorden onvoldoende voorspellend bleken te zijn. Het is dus onwaarschijnlijk dat men kennis wil nemen van hetgeen Bart Croughs erover schreef in het hoofdstuk Waarom mannen heersen in zijn boek In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon. Voor een ieder die onbevangen staat tegenover de verschillen tussen man en vrouw is het echter een interessant artikel.

Gerelateerde links:
- Bart Croughs: Zorgende man
- Het Recht Op Een Topfunctie In Deeltijd
- Nederlandse vrouwen willen minder buitenshuis werken
- Vrouwendag

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl