Homoseksualiteit en erfelijkheid

Door Bart Croughs

31 mei 2006

Opzienbarend nieuws voor progressief Nederland: een groep Amerikaanse onderzoekers claimde dat homoseksualiteit genetisch bepaald zou zijn.

Alweer een heilig huisje dat het dreigde te begeven. Om het verlossende woord omtrent deze netelige kwestie te vernemen stapte het NOS-journaal naar professor Galjaard - wie anders.

In plaats van zich te beperken tot de feiten begon dit progressieve orakel meteen misbruik te maken van zijn autoriteit door in één adem door het volk te vertellen wat er in de toekomst allemaal wel en niet gedaan mag worden met de kennis omtrent de genetische bepaaldheid van homoseksualiteit.

Het NOS-journaal knipte dit gedeelte er niet uit, maar bracht Galjaards opinie alsof het nieuws betrof; alsof Galjaard, alleen omdat hij op de hoogte was van bepaalde kennis, meteen ook bij uitstek geschikt zou zijn te oordelen over de al dan niet morele toelaatbaarheid van de handelingen die door deze kennis mogelijk worden gemaakt. Een groot misverstand; als men in morele kwesties al autoriteit aan iemand zou willen toekennen - wat uiteraard niet aan te bevelen is - dan lijkt mij een ethicus of een kerkvader de aangewezen persoon, en niet een geneticus - en zeker niet Galjaard.

Hans GaljaardDe behaagzieke professor liet weten dat er in de toekomst geen testen bij foetussen mochten worden gedaan om vast te stellen of ze drager zijn van het homo-gen, `aangezien in een land waarin homoseksualiteit als normaal wordt beschouwd daar geen enkele reden toe is'. Kennelijk is Galjaard bang dat bezorgde ouders tot abortus zullen overgaan wanneer ze tot de ontdekking komen dat hun foetus van de verkeerde kant is.

Een bizar standpunt. De foetus heeft niet het recht op leven, maar heeft wel het recht niet gediscrimineerd te worden op grond van seksuele geaardheid.

Niet alleen een bizar, maar ook een dom standpunt, waarmee Galjaard zijn eigen glazen ingooit. Immers, zolang homoseksuelen niet meer dan een paar procent van de bevolking uitmaken, zal homoseksualiteit nooit echt als normaal worden beschouwd - hoezeer verlichte geesten dit ook betreuren.

Met zijn standpunt ontneemt Galjaard de overheid de mogelijkheid om via een programma van grootscheepse genetische manipulatie homoseksualiteit werkelijk normaal te maken. Via een lotingssysteem zoals dat nu geldt voor militaire dienst zou 50 procent van de kleintjes aangewezen kunnen worden een genetische operatie te ondergaan, waarbij hun verwerpelijke, onderdrukkende hetero-genen vervangen worden door het prachtige, creatieve homo-gen.

Niet alleen hoeft de overheid dan niet over te gaan tot zinloze propaganda (`kies homoseksueel!'), maar tevens zou en passant het geboortencijfer sterk dalen; de vermeende overbevolking kan op die manier worden tegengegaan zonder dat de staat z'n toevlucht hoeft te nemen tot voor progressieven zo onaangename middelen als immigratiebeperking. Ouders die tegensputteren kan eenvoudig worden duidelijk gemaakt dat homoseksualiteit nu weliswaar nog niet helemaal normaal wordt gevonden, maar tegen de tijd dat hun kleine homo groot is geworden wel. Kortom, een prachtige oplossing waar alleen een verstokte aartsreactionair tegen kan zijn.

Bart Croughs

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl