Het gigantische succes van Dubai

Door Libertarische Partij

17 april 2006

Waarom wordt Dubai vanuit libertarisch perspectief als nr. 1 in de wereld gezien? En waarom heeft het de snelst groeiende bevolking ter wereld, nu meer dan 1 miljoen? Wat wordt wereldwijd en universeel als meest aantrekkelijk gezien? Gezondheid? Rijkdom? Nee, het is de combinatie van maximale vrijheid met maximale veiligheid.

Geen ander gebied in de wereld komt dichterbij de verwezenlijking van deze eeuwige droom als Dubai.

De opeenvolgende Emirs van Dubai hebben in de afgelopen dertig jaar een obsessie ontwikkeld: van Dubai het meest aantrekkelijke en welvarendste gebied ter wereld te maken. Zij zijn daar al voor een belangrijk deel in geslaagd, en in hun streven hebben ze het ene na het andere Guinness record op gebied van infrastructuur en economie gebroken, en de komende jaren zal het tempo van dit recordbreken oplopen.

Tevens is men hard aan het werk om op het gebied van het recht de in Dubai bestaande barrières voor vrijheid en veiligheid verder te slechten. Dubai is nr. 1 in de wereld als het gaat om het opzetten van Vrije Zones; het heeft er nu zo’n twaalf waarvan een aantal gespecialiseerd in een bedrijfstak. De grootste van deze Zones is ook de grootste van het Midden-Oosten. Dubai heeft ‘s werelds eerste ‘E-Zone’ (Elektronische Vrije Zone) opgezet, en is ook de eerste met een Vrije Financiële Zone die voor een groot deel een unieke -Engelse- rechtsstructuur heeft.

Constructie mall of the Emirates
Constructie van The Mall of the Emirates


Waarop echter is in concreto het enthousiasme over vrijheid & veiligheid gebaseerd? Laten we het eens bekijken aan de hand van een aantal bekende libertarische maatstaven. Daarbij moet wel bedacht worden dat de conclusies in een aantal gevallen uitsluitend van toepassing zijn op de Vrije Zones, en op residente buitenlanders, en dat de gevolgtrekkingen zo kort mogelijk zijn gehouden.

Economische Vrijheden
 • Belastingen: geen (personen en bedrijven)
 • Douanetarieven: 0% - 1%
 • Ondernemingsrestricties: het absolute minimum. Niet meer dan 1 aandeelhouder is vereist, wiens aansprakelijkheid is beperkt tot het gestorte aandelenkapitaal. Geen Akte van Oprichting of Statuten zijn vereist. In- en uitvoer van kapitaal, winsten, en lonen zijn volledig vrij.
 • Arbeid: Geen minimumloon. Geen vakbonden. Geen ontslagtermijn. Geen beperkingen op het aantrekken van buitenlands personeel.
 • Eigendom: vrij voor personen en bedrijven, zowel wat betreft roerend als wat betreft onroerend goed, met uitzondering van land.
Burgerlijke Vrijheden
 • Pers: formeel geen restricties
 • Godsdienst: men mag geen zending bedrijven, voor het overige is ieder vrij
 • Vereniging en vergadering: in de praktijk weinig of geen beperkingen
 • Demonstraties: in de praktijk weinig of geen beperkingen
 • Prostitutie: in de praktijk weinig beperkingen
 • Migratie: vrij. De overheid overweegt de mogelijkheid om permanent-verblijfsstatus toe te staan
Veiligheid
Wat betreft veiligheid, in 2003 was Dubai de veiligste vakantiestad ter wereld volgens het leidende reizigersblad Conde Nast Traveler, en het wordt als een van de veiligste steden ter wereld beschouwd op het gebied van misdaad. Met 5 miljoen toeristen per jaar heeft men in Dubai er ook belang bij dat dat zo blijft.

Een bijzonder groot deel van 's werelds bouwkranen staat in Dubai
Een bijzonder groot deel van 's werelds bouwkranen staat in Dubai


Ook in gezondheidsopzicht is het een veilig gebied. Het heeft een goed ontwikkeld systeem van ziekenhuizen en klinieken. Dubai heeft ’s werelds eerste Vrije Zone op gebied van gezondheidszorg, Dubai Healthcare City.

De gevarieerdheid van economische activiteiten samen met de politieke stabiliteit, zorgt ervoor dat het ook in economisch opzicht een zeer veilig gebied is. De plaatselijke valuta, de dirham, is gekoppeld aan de dollar (1 $= 3,67 dirham).

De aantrekkelijkheid van een land, stad of gebied, berust echter niet alleen op de mate van vrijheid en veiligheid. Daarom hierna in ’t kort een selectie van andere belangrijke elementen.

Wonen & werken
Het spectaculairste voorbeeld van residentiële ontwikkeling is het Palm Islands-complex, het grootste kunstmatig-eilandproject ter wereld, in de vorm van een palmboom. Buitenlanders mogen echter overal gaan wonen hetgeen in de praktijk betekent dat ook in de Arabische wijken waar het wonen nog betaalbaar is, veel buitenlanders wonen.

Er is voortdurend een grote vraag naar werknemers, en verrassend in zijn veelzijdigheid is het aantal beroepen waar vraag in bestaat, en waarvan het gewoon is dat buitenlanders deze vervullen.

Dubai Marina
De Dubai Marina in ontwikkeling


Infrastructuur & verkeer
Verbindingen en wegen zijn goed. Opmerkelijk, in vergelijking met soortgelijke landen, is de toereikende mate waarin het openbaar vervoer in de vraag voorziet. De komende jaren wordt er in Dubai een uitgebreide ondergrondse aangelegd omdat het wegennet overbelast is geraakt. De nieuwe Jebel Ali-luchthaven wordt over 20 jaar geacht 120 miljoen passagiers per jaar te kunnen verwerken, anderhalf keer zoveel als Atlanta’s Hartsfield nu doet, de wereldleider, en 10 keer zoveel als Dubai International nu.

Burj Al Arab en Palm Island
Burj Al Arab en Palm Island


De toekomst
De kritiek die het vaakst genoemd wordt op de huidige situatie, is dat Dubai een oliezeepbel is. Dat is echter een gevolg van de overschatting van de rol van dit mineraal voor het emiraat. Slechts 6% van de het overheidsinkomen komt uit de oliewinning; een veel belangrijker inkomensbron bijvoorbeeld, is het toerisme. De veelzijdigheid van economische activiteiten samen met de locatie van Dubai tussen Europa en Azië, en de politieke op meer vrijheid gerichte stabiliteit, staan er garant voor dat Dubai zeer resistent is tegen economische schokken, van welke hoek die ook komen. Dat wil niet zeggen dat Dubai immuun is voor tegenvallers; op 14 maart onderging de beurs van Dubai de grootste daling op een dag, van 12%, maar dergelijke tijdelijke tegenslagen zijn gebruikelijk voor een onstuimig groeiende economie.Deze tekst is afkomstig van een mailing van de Libertarische Partij. De voorzitter, Toine Manders, is recentelijk in Dubai geweest en zal hierover op dinsdag 2 mei een voordracht houden in Den Haag.

Libertarische Partij
p/a Haags Juristen College
Landgoed Marlot
Leidsestraatweg 77A
NL-2594 BB 's-Gravenhage


Gerelateerde link:
- Filmpje over Dubai van RTL - Z

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl