Oxfam Novib over de oorzaak van armoede

Door Redactie

20 maart 2006

Novib heeft deze maand haar naam veranderd in Oxfam Novib en o.a. via een mailing werd de wereld daarvan op de hoogte gesteld. Wie zich afvraagt waarom China bloeit zonder ontwikkelingshulp en de Afrikaanse ontwikkelingslanden ondanks tientallen jaren hulp nog steeds in grote armoede verkeren vindt een antwoord in de berichttekst.

Meer dan éénderde van de wereldbevolking leeft in armoede. De belangrijkste oorzaak van armoede is onrecht. Iedereen heeft recht op een eerlijk inkomen, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs en een veilig leven. Ieder mens moet zijn of haar stem kunnen laten horen en heeft recht op een eigen identiteit. Vooral zij die het zwaarst door armoede en onrecht worden getroffen: vrouwen, kinderen en minderheden. Wereldwijd strijden mensen voor hun rechten en voor een fatsoenlijk bestaan. Oxfam Novib steunt hen daarbij. We steunen projecten, versterken lokale organisaties en voeren campagnes voor rechtvaardig beleid. Lokaal én internationaal, want armoede en onrecht zijn wereldwijde problemen en hebben te maken met onrechtvaardige economische en politieke verhoudingen. Daarom werken we samen met Oxfam International en heten we sinds maart 2006 Oxfam Novib.
Oxfam Novib leeft blijkbaar in een vreemde wereld waarin welvaart hoofdzakelijk het gevolg is van rechten en niet van handel en productie. Zou onze welvaart in het Westen zo hoog zijn omdat wij rechten op welvaart hebben die niet-westerlingen ontberen? Met zo'n vreemde visie op armoede kan het nog wel even duren voordat Afrika welvarend wordt.

Gerelateerde links:
- Hernando de Soto en zijn oplossing voor de wereldarmoede
- Milton Friedman: Kapitalisme en gelijkheid
- Karel Beckman: Het rijke Westen verbruikt bijna alle grondstoffen in de wereld

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl