Belastingconcurrentie in Zwitserland

Door Redactie

17 februari 2006

Zwitserland is een land als geen ander. Het land was bijvoorbeeld tot voor kort geen lid van de VN. Het is (nog) geen lid van de EU en in tegenstelling tot wat onze politici suggereren blijkt het dan toch mogelijk om welvarend te zijn en zonder oorlog te leven. Sterker nog, Zwitserland is wellicht het meest succesvolle land ter wereld.

Het heeft als een van de weinige landen ter wereld geen oorlog gekend in de 20ste eeuw, het gemiddelde inkomen is een van de hoogsten ter wereld, de criminaliteit is gering, de werkloosheidpercentages zijn on-Europees laag en de levensverwachting is hoog. Verder kent Zwitserland een directe democratie die verder gaat dan elk ander land.

Toch kijken de media en politici hoogstzelden richting Zwitserland wanneer zij inspiratie zoeken voor maatschappelijke veranderingen. Sinds kort is er voor politici nog minder reden een blik te werpen op het eigenzinnige landje dat wordt omsloten door EU-landen. Verschillende kantons zijn namelijk gaan concurreren op het terrein van belastingen.

Het kanton Schwyz heeft recentelijk via de stembus besloten om de belasting voor personen en bedrijven te verlagen. Het kanton kent al een van de laagste belastingniveaus maar via deze maatregel gaat men nog verder in het aantrekken van ondernemningen en welvarende mensen. Schwyz is voorts het enige kanton zonder succesierechten of belasting op giften.

Vorig jaar besloot het kanton Obwalden soortgelijke verlagingen door te voeren. Daarbij werden de percentages van het degressieve (!) belastingstelsel verder verlaagd. Nu betalen de Obenwalders maximaal 8% inkomstenbelasting en minimaal 1%.

Een Nederlandse libertarier die werkzaam is in Zurich schreef over de belastingen aldaar:

De BTW is overal gelijk (is een federale belasting.). Hoog tarief is 7.6 %, laag tarief is iets van een 3%. Men wil van de twee tarieven af, en een uniform BTW tarief van 5% invoeren.

Het Zwitserse belastingstelsel levert regelmatig wel eens een leuke anekdote op. Zo won een inwoner van een klein dorpje in Wallis een prijs van 119 miljoen Euro bij de "Euromillions" lotterij. Daar mag de gemeente 6% kanspelbelasting op heffen, en dat is in dit geval genoeg om de hele gemeente een jaar of twee draaiend te houden

Er zijn ook gemeentes waar er slechts een belastingbetaler is, meestal een rijke belastingvluchteling die een deal met de gemeente gesloten heeft.


Dat deze belastingconcurrentie in Zwitserland plaatsvindt en niet in Nederland valt goed te verklaren. Waar in Nederland de macht steeds centraler wordt waardoor belastingconcurrentie per definitie wordt verminderd bestaat in Zwitserland een grote autonomie voor de verschillende kantons en gemeenten. Door de structuur van de directe demcratie kan de federale staat niet zo makkelijk macht naar zich toetrekken..

In 1817, de vroege periode van het Koninkrijk der Nederlanden, kende ons land 1.236 gemeenten. In 1965 telde Nederland nog 966 gemeenten (gemiddeld ongeveer 12.500 mensen per gemeente) en begin 2006 telt Nederland 458 gemeenten (gemiddeld zo'n 35.000 mensen per gemeente).

In Zwitserland daarentegen bestaat een gemiddelde gemeente uit zo'n 2500 inwoners (2914 gemeenten en 7,4 miljoen inwoners). Verder zijn er zo'n 26 kantons die elk een behoorlijke autonomie kennen.

Het valt te hopen dat de Helvetiers nog lang buiten de EU blijven.


Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl