Nieuwe koers MeerVrijheid

Door Redactie

11 januari 2006

Halverwege november kondigde MeerVrijheid aan een pauze te nemen tot januari 2006 om wat uit te rusten en om ons te bezinnen op de toekomst. Inmiddels is het januari en we zijn eruit.

MeerVrijheid gaat wel door maar niet op de wijze zoals voorheen. De eerste helft van 2006 zal MeerVrijheid zich voornamelijk richten op de media en minder op het internet. Dat betekent het volgende:

- MeerVrijheid zal niet meer regelmatig stukken publiceren. We plaatsen stukken op de site als we daartoe behoefte voelen.
- De site wordt omgevormd tot een site die past bij onze nieuwe doelstelling, het bereiken van de media.
- De artikelen die nu beschikbaar worden gesteld zullen dat blijven

De nieuwe koers is zeker geen kwestie van de handdoek in de ring gooien. Het is een positieve ontwikkeling die het libertarische gedachtegoed efficiënter wil verspreiden dan tot op heden is gebeurd. De afgelopen jaren waren succesvol want zij legden een fundament voor verdere ontwikkeling. Contacten zijn gelegd, artikelen zijn vertaald, de standpunten zijn gescherpt, de presentatie is verbeterd, samenwerkingsverbanden zijn gecreëerd en we weten nu beter wat wel en niet werkt, waar groei in zit en waarin niet.

Het is mijn hoop en redelijke verwachting dat de nieuwe koers zijn vruchten zal afwerpen. En mocht dat niet zo zijn dan was het een noodzakelijke stap om met zekerheid te kunnen bepalen of het een goede was of niet. Het is sowieso leerzaam en interessant. Ik ben blij dat er een keuze is gemaakt en de mensen met wie ik erover sprak waren na wat initiële reserves meestal positief gestemd. Ik ben daarom ook van mening dat het de juiste keuze is.

Ik begrijp het als frequente bezoekers teleurgesteld zijn met deze koerswijziging en het was ook moeilijk hiertoe te besluiten. Maar men dient te bedenken dat onze inspanningen niet als het doel kunnen hebben bezoekers ten dienste te staan. Ons doel is en blijft het vergroten van de vrijheid en dat willen wij zo doelgericht mogelijk doen.

Frank Karsten

P.s. Ik wil iedereen bedanken voor de donaties die zijn binnengekomen in de periode na half november. Het betrof een viertal personen en hun donaties worden zeer gewaardeerd, ook al omdat we niet eens vroegen om donaties en daarom hadden willen vragen als wij op de huidige voet verder zouden gaan. Wie meent daarom liever zijn of haar donatie retour te willen zien kan daartoe even een verzoek indienen.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl