European Freestate Project - Vrij leven in Europa?

Door Redactie

7 januari 2006

Libertarier, Anarcho-Kapitalist, Minarchist etc... allen delen ze de hang naar vrijheid. Hoewel de mate van vrijheid (lees: de mate waarin een overheid moet bestaan) binnen de genoemde groepen varieert, staat één ding buiten kijf... de manier waarop het nu gaat (steeds minder vrijheid en steeds grotere overheden) is een beweging precies tegenovergesteld aan wat hen voor ogen staat.

Het European Freestate Project heeft tot doel om hen die de vrijheid liefhebben in de gelegenheid te stellen ook daadwerkelijk vrij te leven. Waar eerder het Freestate Project in de VS een vergelijkbaar project startte, is nu een Europees initiatief nieuw leven ingeblazen.

In een notendop komt het er op neer dat wij van plan zijn om met een zo groot mogelijk aantal vrijheidslievende mensen te verhuizen naar een (nog te bepalen) Europese regio om daar vervolgens van ons democratische recht gebruik maken om (persoonlijke) vrijheden opnieuw te claimen en in het verlengde daarvan de overheid drastisch in te perken. Dat dit niet van de ene dag op de andere is gerealiseerd en dat er vele hobbels te nemen zijn is iets wat op voorhand duidelijk is. Wij realiseren ons terdege dat dit een uiterst ambitieus plan is maar vinden “vrijheid” een dermate belangrijk goed, dat wij dit pad desalniettemin verder willen verkennen.

Stelt u zich eens voor dat u zelf kunt beslissen hoe u uw leven indeelt!

Het European Freestate Project bestaat op dit moment uit een website (waarop het project in grote lijnen zal worden geschetst,) en een forum waarop met elkaar gediscussieerd kan worden.

Het Project verkeert op dit moment in een opstartende fase. Op zowel de website als op het forum is nog niet zo heel veel te lezen. Toch willen wij u alvast op dit initiatief attenderen. Hoe meer mensen er namelijk met ons meedenken, hoe gemakkelijker het is om dit idee verder te ontwikkelen. Daarbij geldt dat de initiatiefnemers niet zelf de grote lijnen willen uitzetten maar u uitnodigen om vooral ook uw eigen ideeën aan te dragen! Wij pretenderen namelijk niet de wijsheid in pacht te hebben. Tot slot geldt hier natuurlijk ook nog eens dat “vele handen licht werk maken”.

Omdat het doel is om met vrijheidslievende mensen van verschillende nationaliteiten tot 1 vrij gebied te komen (het project beperkt zich dus niet tot het Nederlandse taalgebied) is het Engels de voertaal op zowel de website als op het forum. (Misschien is dat wat lastig voor ons Nederlanders, maar gezien het internationale karakter van dit project is het onvermijdelijk.)

Gaat u vrijheid nog meemaken? Als het aan ons ligt wel!

U wordt van harte uitgenodigd om - op het forum - met ons mee te denken over hoe dit ideaal te verwezenlijken!

European Freestate Project , Talk is cheap, participation is priceless...

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl