Een unieke soort

Door Syp Wynia

21 januari 2006

Je hebt het maar fijn als je ambtenaar bent.

Je moet het wel heel bont maken, wil je je ontslag krijgen. En als je wordt ontslagen, krijg je aanzienlijk meer geld dan wanneer je bij een bedrijf werkt. Je kunt nog steeds lekker vroeg de vut in en krijgt dan een dot geld mee waar anderen verlekkerd naar staan te kijken. Waarom toch deze status aparte?

Ambtenaren krijgen sinds vijf jaar formeel geen wachtgeld meer, maar net als alle andere werknemers een WW-uitkering. Maar wat maakt het in de praktijk uit? Arbeidsrechtadvocaat M. A. Kuyt-Fokkens rekende in Het Financieele Dagblad voor hoe belachelijk veel geld de ontslagen ambtenaar meekrijgt. Een gewone werknemer van 48 die wordt ontslagen na 10 jaar bij hetzelfde bedrijf te hebben gewerkt, krijgt normaliter 3 jaar een WW-uitkering. Maar daarvoor geldt een maximum van 2.553 euro bruto per maand. Stel dat deze nieuwe werkloze 6.000 euro bruto verdiende. Dan houdt die na het ontslag gedurende die 3 jaar maar 41 procent van zijn eerdere salaris. In totaal ontvangt hij maximaal 91.908 euro.

Maar nu een soortgelijke ambtenaar. Die krijgt zes jaar en drie maanden een uitkering, te beginnen op 80 procent en later 75 procent en vervolgens 70 procent. Maar: zonder enig maximum. Hij strijkt in totaal 324.000 euro aan uitkeringen op -drieënhalf keer zoveel als de ontslagen werknemer. In een ander rekenvoorbeeld komt Kuyt-Fokkens zelfs tot 5,4 maal meer werkloosheidsgeld voor de ambtenaar in vergelijking met de gewone werknemer.

Het voordeel van de ambtenaar die veel verdient, is in dergelijke voorbeelden natuurlijk aanzienlijk groter dan dat van de ambtenaar die weinig verdient, omdat een belangrijk deel van het voordeel schuilt in het ontbreken van een maximum aan de WW-uitkering. Het aardige is dat er opvallend veel ambtenaren zijn die veel verdienen. Als je tenminste mag afgaan op het opleidingsniveau. Zo'n 41 procent van alle hoogopgeleiden in Nederland werkt bij de overheid. Bij de rechterlijke macht is dat logisch, maar ook bij de gemeenten heeft bijna de helft van het personeel een hogere opleiding.

Ontslagen ambtenaar krijgt driemaal zoveel als vergelijkbare werkloze
Met de vut is ook iets opvallends aan de hand. Het aantal ambtenaren dat dit jaar met de vut gaat, vliegt omhoog tot een kleine 30.000 dit jaar. Het aantal rijksambtenaren dat met de vut gaat, verdrievoudigde in 2004 ten opzichte van 2003. Dat is natuurlijk geen toeval. Ambtenaren kunnen nu nog op hun 61ste weg en VVD-minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken heeft daarnaast een fijne vut-plus-regeling voor ambtenaren van 57 jaar en ouder die stoppen. Menig werknemer kijkt er likkebaardend naar.

Je zou mogen aannemen dat ambtenaren dan wel minder verdienen dan vergelijkbare anderen, ook al omdat de overheid niet ophoudt te zeggen dat het voor ambtenaren vaak een soort missie is om in de publieke sector te werken. Onder normale marktverhoudingen zou zo'n persoonlijke missie gepaard gaan met een lager salaris. Maar ook dat is niet het geval. Ambtenaren worden door de bank genomen goed betaald, zeker nadat het tweede paarse kabinet suggereerde dat er moeilijk aan personeel was te komen. Waarop overheidspersoneel prompt extra salarisverhogingen kreeg. En over vrije tijd hebben veel ambtenaren ook niet te klagen, zeker de ouderen niet. Weleens een ministerie proberen te bellen op vrijdagmiddag?

Die hele riante status van de ambtenaar staat niet los van de heiligverklaring in de meer dan 75 jaar oude ambtenarenwet, met zijn ambtenarenreglement en de ambtenarenrechtspraak. Die wet heeft de mythe van de ambtenaar - vooral bij die ambtenaar zelf -gecultiveerd. De huidige minister refereerde daar onlangs nog aan. Volgens hem hecht 'een deel van het overheidspersoneel' sterk aan de status. 'Ambtenaar zijn wordt geassocieerd met trouw en dienstbaarheid aan de publieke zaak, met ambtelijke ethiek en met integriteit.'

Maar uiteindelijk is die status aparte voor de ambtenaar, die ook zichtbaar wordt in de onevenredige beloning en bescherming, natuurlijk te gek voor woorden. Het probleem is dat ministers hun ambtenaren nauwelijks durven aan te zetten er iets aan te doen. Het gesprek daarover is al een jaar of tien gaande. Al meteen was er een ambtelijke adviesraad die 'de tijd niet rijp' vond hieraan een eind te maken. Dat moet er nu toch maar eens van komen, al is het maar omdat afschaffing van de oude ambtenarenwet tot minder geregel en minder kosten voor de burgers leidt. En daar hebben we allemaal wat aan.

Syp Wynia

Uit de Elsevier van 12 november 2005

Gerelateerde link:
Werken bij het Rijk, als je verder denkt

Over de auteur

Syp Wynia is columnist en redacteur van het opinietijdschrift Elsevier.

Syp Wynia heeft geruime tijd als journalist gewerkt voor de politieke redactie van het Parool en is later werkzaam geweest in Brussel. Deze ervaringen hebben hem veel kennis verschaft over zowel de nationale als internationale politiek. De opgedane kennis komt uitstekend van pas bij zijn huidige werk bij Elsevier, waar hij in zijn columns het beleid van de overheid aan een zeer kritische blik onderwerpt. In 2004 sprak hij over Europa op het politiek café van MeerVrijheid. Wynia is niet verbonden aan de Stichting MeerVrijheid.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl