Pseudowetenschap: Wetenschap mag niet in strijd zijn met de progressieve ideologie

Door Bart Croughs

14 december 2005

Als je sociale wetenschappers hoort praten over de achterstand van allochtonen, dringt zich al snel de vraag op: zijn ze nu werkelijk zo suf of doen ze maar alsof?

Waarom alleen interesse voor zaken als discriminatie, sociaal-economische achtergrond en de invloed van zwarte scholen? Waarom ontbreekt iedere interesse voor verschillen in capaciteiten tussen verschillende etnische groepen? Waarom horen we bijvoorbeeld nooit de term IQ vallen? Een onthullend interview met hoogleraar Jaap Dronkers in NRC Handelsblad (4 december 2005) werpt meer licht op deze zaak.

Dronkers doet onderzoek naar de schoolprestaties van migrantenkinderen in de landen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Daaruit blijkt dat leerlingen uit Oost-Azië het beter doen dan leerlingen uit Noord-Afrika en Zuid-Amerika, ook als gecorrigeerd wordt voor economische achtergrond en schooltype. Dergelijk onderzoek naar verschillen tussen migrantengroepen doet de OESO zelf niet omdat dit ‘politiek gevoelig’ ligt, aldus Dronkers. Met dit onderzoek begeeft hij zich dus al op glad ijs.

Waarom doen Oost-Aziatische leerlingen het beter dan Noord-Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse leerlingen? De verklaring daarvoor heeft Dronkers nog niet, ‘en daar waag ik me ook niet aan, want ik wil niet de Buikhuisen van de onderwijssociologie worden’. De criminoloog Wouter Buikhuisen wilde destijds onderzoek doen naar biologische factoren die bij misdaad een rol zouden kunnen spelen. Het is niet helemaal duidelijk waarnaar Dronkers precies onderzoek zou willen doen, want hij durft dat niet hardop te zeggen. Maar je kunt er wel naar raden.

Hier is een Nederlandse hoogleraar die openlijk toegeeft dat hij geen onderzoek wil doen dat de achterstand van migrantenkinderen zou kunnen verklaren omdat hij vreest voor een hetze van weldenkend Nederland. De Nederlandse belastingbetaler wordt wel gedwongen het salaris van onze sociale wetenschappers op te hoesten, maar naar een eerlijk antwoord op de vragen die worden onderzocht kan hij fluiten: vrij wetenschappelijk onderzoek is te ‘politiek gevoelig’. Wetenschap mag niet in strijd zijn met de progressieve ideologie.

Maar alleen Dronkers in de beklaagdenbank plaatsen zou onrechtvaardig zijn. Hij is weliswaar ongeschikt als wetenschapper, maar hij geeft dit tenminste hardop toe. Zijn collega’s doen zelfs dat niet.

Bart Croughs

Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd.

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl