Gratis eten

Door Pamela Hemelrijk

25 november 2005

Politici zijn zo gewend hun kiezers sprookjes te vertellen dat ze er zelf ook in geloven. Laatst hebben twee socialisten voorgesteld om het openbaar vervoer gratis te maken, althans voor de zwakkeren. Een ambitieus plan, want in de ogen van een socialist is vrijwel iedereen hulpbehoevend, behalve de eigenaars van PC Hooft-tractors.

Het geloof dat je welvaart kunt scheppen door te gelasten dat iets voortaan gratis moet zijn is onder socialisten onuitroeibaar. De vraag is alleen: als ze dat werkelijk geloven, waarom beperken ze zich dan tot het openbaar vervoer? Waarom stellen ze niet voor om de hele voedselvoorziening gratis te maken? Eten is zoiets elementairs, dat kun je toch zeker niet aan het vrije spel der maatschappelijke krachten overlaten?

Kom op jongens! Niet van dat halve werk! Als je de nood wilt lenigen, doe het dan ook goed! Albert Heijn, Super de Boer en Dirk van den Broek moeten voortaan het Nederlandse volk gratis van etenswaren voorzien! Zij krijgen daarvoor van de overheid een jaarlijks budget. Een Centraal Orgaan Tarieven Voedselvoorziening (COTV) gaat berekenen hoeveel geld daarvoor moet worden uitgetrokken. De caissières komen dan in de Bijstand terecht, maar dat geeft niks, want ze kunnen toch gratis boodschappen doen.

'Het geloof dat je welvaart kunt scheppen door te gelasten dat iets voortaan gratis moet zijn is onder socialisten onuitroeibaar.'
Problemen lossen we gewoon weer op door nieuwe maatregelen. Zo blijkt het Nederlandse volk plotseling veel meer voedsel te consumeren dan was begroot. Vooral ganzenleverpaté, gerookte zalm en oesters zijn niet aan te slepen. Als je een fles champagne nodig hebt moet je ‘s nachts al in een slaapzak bij Albert Heijn op de stoep gaan liggen, want de champagne is altijd om tien over negen al op. De politiek is geschokt (“Dit had niemand verwacht!”), en komt met maatregelen om te voorkomen dat alleen zij die sterk genoeg zijn om op straat de nacht door te brengen, zich van de meest gewilde artikelen meester maken. Voortaan moet je op een wachtlijst en krijg je bericht als je aan de beurt bent. Dit levert ook weer mooi werkgelegenheid op.

Na een half jaar blijkt dat honderden supermarkten hun budgetten hebben overschreden. Het COTV besluit derhalve dat de consumptie van levensmiddelen drastisch omlaag moet. Supermarkten die hun jaarbudget hebben opgesoupeerd moeten voortaan hun deuren voor de rest van het jaar sluiten. Bejaarden die daardoor in nood raken worden met gratis pendelbusjes naar wijken gereden waar nog wel winkels open zijn. Daar ontstaan kilometerslange rijen wachtenden, dus besluit het COTV een pasjes-systeem in het leven te roepen. Lammen, blinden, astmalijders en bejaarden hebben voorrang, daarna mogen de werklozen en de minima naar binnen, en als laatsten de bezitters van PC Hooft-tractors. Af en toe hoor je iemand fluisteren dat hij eigenlijk veel liever zijn eigen boodschappen zou willen betalen. Maar die wordt dan door de wachtenden vóór hem uitgescholden voor sociaal-darwinist.

Wat zegt u? U vindt dit een ridicuul plan, dat alleen maar kan opkomen in het brein van een krankzinnige? Toch is dit de manier waarop bij ons de gezondheidszorg en het onderwijs worden gefinancierd. Zonder dat iemand daar bezwaar tegen maakt.

Voor een fles champagne moet je ‘s nachts in je slaapzak op de stoep bij AH gaan liggen.

Pamela Hemelrijk


Over de auteur

Pamela Hemelrijk (1947 - 2009) heeft twaalf jaar voor het ANP gewerkt als algemeen verslaggeefster, en tien jaar voor het Algemeen Dagblad, als feature-reporter en columniste.

Steeds meer conflicten met de hoofdredactie wegens het buiten hangen van de vuile was, en censuur op columns. Kreeg in 1995 een verbod om nog langer columns te schrijven over Srebrenica. (Hoofdredacteur: "Jij altijd met je gezeur over de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid; wij moeten hier een krant maken ja? Wij hebben hier te maken met de orde van de dag ja?")

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl