Angst voor vrijheid

Door Bart Croughs

16 november 2005

De kwaliteitskranten zijn een offensief begonnen tegen keuzevrijheid.

Een greep uit de koppen: "Soms wil de burger juist niet kiezen" (Trouw); "Verplichte vrijheid is eerder een probleem dan een oplossing - je moet kunnen kiezen tegen keuzevrijheid" (NRC Handelsblad); "Overheid, kies voor ons" (de Volkskrant). Kortom, de angst voor vrijheid zit er diep in bij onze opiniemakers.

Aanleiding voor deze noodkreten is het nieuwe zorgstelsel, een van A tot Z door de overheid gereguleerd monster. Wat heeft dit nieuwe stelsel met keuzevrijheid te maken? Alle belangrijke beslissingen zijn al door de overheid genomen. Verzekeren tegen ziekte of niet? De overheid heeft besloten dat je je zult verzekeren, of je nu wilt of niet. Zelf een spaarpot aanleggen voor eventuele ziektekosten? Niks ervan! Het is niet aan de burger om uit te maken hoe hij zijn eigen centen besteedt! Waartegen precies verzekeren? Ook dat is al grotendeels besloten: het basispakket ligt vast. Maar het kleine beetje keuzevrijheid dat overblijft, is onze intellectuelen al te veel. Ze zijn als slaven die in paniek raken als hun meester ze wat meer bewegingsruimte gunt.

De intellectueel wil niet zelf kiezen, hij wil dat Balkenende, Zalm en Brinkhorst voor hem kiezen. Beter bewijs dat hij niet helemaal toerekeningsvatbaar is, valt nauwelijks te leveren. Vervelend is alleen dat hij ook mensen die wél toerekeningsvatbaar zijn wil dwingen om te leven naar de voorkeuren van Balkenende en de zijnen, volgens het principe ‘gedeelde smart is halve smart’.

Diep in zijn hart lijkt de intellectueel te beseffen dat het verlangen om je medemens van zijn vrijheid te beroven niet deugt, vandaar dat hij zijn tirannieke idealen doorgaans verpakt in vrijheidsretoriek. Geklaag over ‘keuzedwang’, ‘verplichte vrijheid’ en ‘de dictatuur van de markt’ is schering en inslag. Vrij zijn om zelf te kiezen is dwang en dictatuur, gedwongen worden de keus van de overheid te volgen is vrijheid. Vrijheid is slavernij, oorlog is vrede. De doorzichtige leugenachtigheid van zijn propaganda deert de intellectueel niet. Hij weet dat hij niet snel zal worden aangevallen door zijn mede-intellectuelen: die zijn van hetzelfde laken een pak.

Bart Croughs

Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd.

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl