Het verhaal zonder einde: de hypotheekaftrek

Door Huib Bruynzeels

27 oktober 2005

Zoals het geval is met talloze overheids-subsidies, stimuleringsregelingen en ander overheidsingrijpen schieten deze al gauw na de invoering het doel voorbij. Dat is, als ze al positief effect gehad hebben. De hypotheekaftrek is hier geen uitzondering op. Deze heeft er mede voor gezorgd dat huizenprijzen in Nederland hoger zijn dan dat ze zouden zijn zonder dit overheidsingrijpen. Slecht nieuws met name voor starters in dit piramidespel.

Dat deze regeling op de schop kan, daar valt best wat voor te zeggen. Dat kan in principe heel simpel: je schaft die aftrekpost af; daardoor wint de staat aan inkomsten een miljard of 9. En die geef je terug in de vorm van de afschaffing van de overdrachtsbelasting. Dat maakt de mensen veel mobieler qua woonplaats en is goed voor het verhuizen in verband met werk; dit wordt nu nog bestraft met 6% over de koopsom.

Zo simpel als het kan, zo slagen de politieke partijen er weer in het extra ingewikkeld te maken.
Het restant wat de staat dan nog overhoudt, zou dan verder teruggegeven dienen te worden in de vorm van lagere belastingen. Dan dient natuurlijk ook gelijk de betuttelende huursubsidie opgeheven te worden die ook een leger aan bureaucraten aan het werk houdt en ook die “winst” dient uitgesmeerd te worden in de vorm van lagere belastingen. Zo kan iedereen weer zelf beslissen hoe om te gaan met het eigen geld, en verdwijnen er wat regels en regelingen en wordt het belasting- en toeslagensysteem weer wat eenvoudiger.

Zo simpel als het kan, zo slagen de politieke partijen er weer in het extra ingewikkeld te maken. Zo wil de PvdA de aftrek vervangen door een nieuw systeem van inkomensafhankelijke “toeslagen”:
PvdA-alternatief voor renteaftrek
DEN HAAG De PvdA wil de huursubsidie en de hypotheekrenteaftrek afschaffen. Die moeten geleidelijk worden vervangen door een woontoeslag, die afhankelijk is van het inkomen, de samenstelling van het gezin en de behoefte aan zorg.

Volgens de PvdA-fractie profiteren in het huidige systeem vooral rijkere mensen. In het plan gaat het meeste geld naar mensen met kinderen, die weinig verdienen en veel zorg nodig hebben.

In het PvdA-plan wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen met een koophuis en een huurhuis. De PvdA wil verder dat de overdrachtsbelasting verdwijnt bij het kopen van het eerste huis.
Als het pretentieuze plan van de PvdA doorgang zou vinden kan het leger ambtenaren in plaats van slinken, heerlijk doorwoekeren, en zal per saldo nooit bereikt kunnen worden dat wat burgers verliezen aan huursubsidie/hypotheekaftrek zij dit terugkrijgen in lagere belasting. De strijkstok die overheid heet, zal verder groeien en de belastingbetalers zijn uiteindelijk wederom de klos.

Dit nog los van het feit dat wederom de PvdA wil betuttelen en herverdelen in plaats van vrije keuzes zoveel mogelijk op menselijk niveau te laten, in plaats van op bureaucratenniveau. Dat zo’n plan nog serieus genomen wordt tekent de Sovjet staat waarin dit land zich bevindt. En met zo’n plan zullen we ook in de toekomst niet verschoond blijven van berichten zoals onderstaand, integendeel!
Deel huursubsidie onterecht gegeven
DEN HAAG Tientallen miljoenen euro's huursubsidie zijn onterecht toegewezen. Bij controle door de Belastingdienst is gebleken dat zo'n vier procent van de uitkeringen onterecht was.

Het gaat dan om partners die onterecht allebei subsidie hebben gekregen en om overledenen. Rond 42.000 huishoudens zijn voorlopig van de lijst geschrapt, in afwachting van nader onderzoek. Vanaf 2006 voert de Belastingdienst de huursubsidieregeling uit in plaats van het Ministerie van VROM. De subsidie gaat dan huurtoeslag heten. Bij de overdracht van de gegevens kwamen veel fouten aan het licht.
Enkel zal “huursubsidie” vervangen zijn door “woontoeslag”.

Huib Bruynzeels

Gerelateerde links:
- Oorzaken van Woningnood
- 'Woningnood Opgelost'
- Zembla over Woningnood

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl