'Bernanke opvolger Greenspan bij Federal Reserve'

Door Redactie

25 oktober 2005

Mises.org meldt via Yahoo News dat Ben Bernanke de opvolger wordt van Alan Greenspan als hoofd van de Federal Reserve (Fed). Bernanke schijnt een reputatie te hebben als steller van inflatie-grenzen en volgens de nieuwsberichten zou Bernanke goed op zijn plek zijn bij de Fed omdat de aartsvijand van de Fed volgens vele economen, journalisten en politici inflatie is. Dit is echter volslagen onzin: De Fed of welke Centrale Bank dan ook is zelf de enige veroorzaker van inflatie door steeds meer geld bij te drukken.

Het verbijsterende is dat bijna niemand lijkt te weten wat de werkelijke oorzaak van inflatie is. We schreven er eerder over:

Oorspronkelijk bedoelde men met inflatie meestal geldinflatie, het vergroten van de geldhoeveelheid door de centrale bank. Geldinflatie leidt op haar beurt meestal tot prijsinflatie, het stijgen van de prijzen. Tegenwoordig bedoelt men met inflatie meestal prijsinflatie. Inflatie is niet prettig voor de gewone burger. Ons geld wordt steeds minder waard. Vooral als we willen sparen is dat vervelend. Op veel spaarrekeningen wordt de rentewinst al gauw teniet gedaan door de inflatie. En als we dan ook nog eens vermogensbelasting over ons spaargeld moeten betalen, is het zelfs mogelijk dat we netto een negatief rendement hebben.

Inflatie is een merkwaardig fenomeen. Het is enerzijds een vorm van oplichting die makkelijk te doorzien is, en tegelijkertijd iets dat al zo lang gemystificeerd is met wetenschappelijk klinkende processen als monetair beleid, dat zowel de daders als de slachtoffers van het inflatiedrama niet zien dat de keizer geen kleren aanheeft.
Lees verder voor een uitgebreide beschrijving van hoe inflatie werkt. De logica van de inflatie wordt u hier kort uitgelegd:
Inflatie is een dus waardevermindering van het geld, veroorzaakt door een vergrootte hoeveelheid geld in omloop ten opzichte van het aantal goederen en diensten. En dit is een beetje vreemd aangezien het aantal goederen en diensten alleen maar groter wordt. Constant is er een vergroting van productie, en constant komen er meer diensten, worden er meer diensten verleend en worden er meer grondstoffen uit de natuur gewonnen. Dus als er niet meer geld in omloop gebracht zou worden, zou je geld steeds meer waard worden, immers, voor eenzelfde hoeveelheid geld kun je meer goederen en diensten aanschaffen. Anders gezegd kunt u zich voorstellen dat er op een moment een bepaalde hoeveelheid geld in omloop is. Laten we deze met het indexcijfer 100 aangeven. Daartegenover staat een bepaalde hoeveelheid goederen en diensten. Deze geven we ook het indexcijfer 100. Maar een economie is een constant bewegend en dynamisch proces, het aantal beschikbare goederen en diensten stijgt. Dus stel dat de hoeveelheid beschikbare goederen en diensten zou stijgen naar 105, dan is het logisch dat uw geld meer waard is geworden. Met dezelfde hoeveelheid geld kun je immers meer goederen kopen.

Een gevolg van het minder waard worden van geld is het stijgen van de prijzen, het stijgen van lonen, enzovoort enzovoort. Als je prijsverhogingen gaat bestrijden en oproept tot loonmatigingen, bestrijd je dus niet de oorzaak maar het juist de gevolgen van inflatie. Dit is ook de reden dat dezelfde politiek al jaren het zelfde resultaat heeft, dat wil zeggen: geen resultaat. De constante inflatie wordt veroorzaakt door het in omloop brengen van te veel geld, op die manier telkens de economie opblazend, wat meteen de tweede betekenis in het engels van het woord "inflation" verklaart.
Dat inflatie niet slechts gevolgen heeft voor ons spaargeld, maar ook spirituele, culturele en morele gevolgen heeft, leest u in Guido Hülsmanns De Culturele en Spirituele Erfenis van Fiat-Inflatie.

Tot slot nog twee treffende citaten:
Inflatie is de enige vorm van belasting die opgelegd kan worden zonder wetgeving.
- Milton Friedman

Inflatie is even gewelddadig als een rover, even beangstigend als een gewapende overvaller en even dodelijk als een huurmoordenaar.
- Ronald Reagan

Gerelateerde links:
- Henry Sturman: Inflatie
- Alan Greenspan: Het goud en de economische vrijheid
- Peter R.A. van Maanen: Recessies zijn onnodig
- J. G. Hülsmann: De Culturele en Spirituele Erfenis van Fiat-Inflatie
- Koopstakinggekte
- Berdt van der Lingen: Inflatie is diefstal!
- Free banking
- De goudstandaard
- Murray Rothbard: What Has Government Done to Our Money
- Business Cycle Primer


MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl