Europese Commissie: Kwart Europeanen heeft geestelijke stoornis

Door Redactie

17 oktober 2005

Een hilarisch bericht uit De Telegraaf: BRUSSEL - Meer dan een kwart van de Europese volwassenen lijdt aan mentale problemen. Dat stelt tenminste de Europese Commissie (EC) in een rapport. Het is daarom van groot belang dat de lidstaten een gezamenlijk beleid opstellen ten aanzien van de behandeling van mentale problemen, aldus de EC. De mentale problemen waarmee 27 procent van de Europese volwassenen kampt, hebben volgens de EC een verlies van vier procent van de economische productiviteit tot gevolg.

Wat is de geliefde methode voor overheden om meer macht te krijgen?

1) creëer een probleem
2) zeg dat alleen de overheid dit kan oplossen
3) creëer een bureaucratie die er belang bij heeft om het probleem te laten bestaan of te vergroten, zeker wanneer je daarbij allerlei lobbygroepen (in dit geval artsen, psychiaters, farmaceutische bedrijven) voor je kan winnen die zo ook een 'vested interest' krijgen en zullen strijden voor het behoud van de bureaucratie
4) voordat je het weet vindt iedereen het doodnormaal dat het probleem blijft voortbestaan en dat alleen jij als overheid ervoor kan zorgen dat het niet helemaal de spuigaten uit loopt

Met dit in het achterhoofd is de methode van de EU duidelijk. Maar wanneer je hun bewering volgens logische principes analyseert kom je tot een andere conclusie:

'Meer dan een kwart van de Europese volwassenen lijdt aan mentale problemen.'
Gezondheid en zeker mentale gezondheid is voor een groot deel een kwestie van definitie: termen als ADHD, depressie, obsessive-compulsive kunnen vrij willekeurig gebruikt worden. Waar vroeger een druk kind als levenslustig en energiek werd getypeerd, heeft hij nu ADHD en moet hij met Ritalin gedrogeerd worden. Waar vroeger mensen last hadden van een dipje spreekt men nu van een depressie of dysthyme stoornis.
Vanzelfsprekend zijn er ook heuse mentale ziekten die daadwerkelijk behandeld moeten worden: eenieder die iemand met een zware depressie heeft meegemaakt, zal dit kunnen beamen. Maar een onzorgvuldig en los gebruik van allerlei definities kan ervoor zorgen dat, met als pseudo-rechtvaardiging de autoriteit van de medische 'wetenschap', allerlei verregaande maatregelen worden gerechtvaardigd.

'Het is daarom van groot belang dat de lidstaten een gezamenlijk beleid opstellen ten aanzien van de behandeling van mentale problemen, aldus de EC.'
Het simpele feit dat in een zin een voegwoord als 'daarom' wordt gebruikt, betekent niet dat er ook daadwerkelijk sprake is van een verband tussen twee zaken: als er al sprake is van grootschalige mentale gezondheidsproblemen wil dat volstrekt niet zeggen dat een overheid daarvoor de oplossing moet bieden, laat staan een Europese overheid. Voor zaken als immigratie, terreurbestrijding of de vogelpest kan met enige goede wil nog beweerd worden dat ze grensoverschijdend en dus een kwestie voor 'Europa' zijn, maar depressies zijn toch echt niet besmettelijk.

'De mentale problemen waarmee 27 procent van de Europese volwassenen kampt, hebben volgens de EC een verlies van vier procent van de economische productiviteit tot gevolg.'
Leugens worden altijd overtuigender wanneer je exacte feiten of cijfers gebruikt, maar het is krankzinnig om met zo een exact getal op de proppen te komen bij zulke vage, ambigue materie als geestelijke gezondheid.
Daarnaast wordt hiermee een probleem van een persoon en zijn of haar omgeving gemaakt tot een collectief of collectivistisch probleem: jouw gebrekkige mentale gezondheid, jouw levenscrisis is plots een zaak voor de 'nationale of internationale economie', voor het Bruto Nationaal Product, en een anonieme bureaucratie. Het is je moeilijk voor te stellen hoe juist zoiets ultiem persoonlijks en moeilijks als geestelijke problemen minder recht kan worden gedaan.

Het is interessant om te zien of de tegenwoordig 'Europa-kritische' PvdA ten strijde zal trekken tegen dit idiote plan.


MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl