In defense of global capitalism

Door Redactie

13 april 2002

Het eerste boek dat systematisch en grondig het wereldbeeld en de standpunten van de anti-globalisatiebeweging weerspreekt. Het is geschreven door een 27 jaar oude Zweed die voorheen anarchist was. Het werd al snel een bestseller in Zweden na de publicatie in mei 2001 en nu is er dan een Engelstalige versie. De afgelopen tijd wisten tegenstanders van globalisering mythen te verspreiden omtrent kapitalisme. Zij beweren dat vrije handel en vrije markten de ongelijkheid in de wereld vergroten, dat kapitalisme mensen arm houdt, dat economische groei het milieu schaadt, dat multinationale ondernemingen lonen en arbeidsomstandigheden laag houden, en dat vrije financiële markten crises veroorzaken.

Dat is onjuist. In Defence of Global Capitalism is een boek dat systematisch de anti-kapitalistische aannames uitdaagt en weerlegt. Met harde feiten, statistieken en eenvoudige grafieken. Johan Norberg verklaart waarom kapitalisme de wereld blijft verbeteren. Het boek is echter ook een persoonlijk werk, met een nadruk op waarden en het feit dat globalisering kansen en vrijheid biedt aan de armsten in de wereld. Het boek geeft concrete voorbeelden van landen en personen die gegroeid zijn dankzij globalisering en van anderen die geleden hebben onder economische en individuele afsluiting.

De arme landen die geliberaliseerd zijn hebben indrukwekkende resultaten te zien gegeven, terwijl anderen die dat niet zijn bleven steken in ellende. Daarom hebben we behoefte aan meer kapitalisme en globalisering indien we een betere wereld willen, niet minder.

De schrijver, Johan Norberg is afgestudeerd in de geschiedenis van ideeen. Hij is tevens auteur van verschillende boeken over mensenrechten, de geschiedenis van liberalisme en de Zweedse auteur Vilhelm Moberg. Hij is in Zweden vaak te zien bij discussies omtrent globalisering en is de redacteur van de website www.frihandel.nu. Johan werd geboren in 1973 en woont in Stockholm, Zweden.

Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl