Politiestaat Nederland?

Door Redactie

18 oktober 2005

Onder het mom van de strijd tegen het terrorisme worden in allerlei landen verregaande maatregelen ingevoerd die in strijd zijn met die van een rechtstaat. De zichzelf liberaal noemende VVD en Groep Wilders zijn veelal de eersten die (veronderstelde) veiligheid plaatsen boven grondrechten. Maar zoals Benjamin Franklin ooit zei: 'Zij die een fundamentele vrijheid opgeven voor meer tijdelijke veiligheid verdienen noch vrijheid noch veiligheid.'

Planet Internet meldt dat vooraanstaande Britse rechters, advocaten en politici vrezen dat Groot-Brittannië geleidelijk aan een
politiestaat wordt.

Een voormalig lid van het hoogste Britse rechtscollege heeft gezegd dat de ondermijning van de rechtspraak angstaanjagende parallellen vertoont met nazi-Duitsland, meldde de krant The Independent on Sunday. De juristen en politici met wie de krant sprak, zeiden dat de regering burgerlijke vrijheden ondermijnt die eeuwen lang als vanzelfsprekend werden beschouwd.

Mensenrechten
Onvervreemdbare rechten zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen tenzij premier Blair ophoudt met zijn aanvallen op de rechterlijke macht en de vrijheden die zijn vastgelegd in de wet op de mensenrechten, stellen zij.

Lord Ackner, voormalig Law Lord, zei tegen The Independent on Sunday dat er sprake is van een tegenstelling tussen enerzijds de scheiding van de uitvoerende en rechtsprekende macht en anderzijds de neiging van de regering om de rechters aanwijzingen te geven.

Inmenging
Hij waarschuwde tegen inmenging van politici in de manier waarop de rechtspraak werkt. "Ik geloof dat het erg belangrijk is dat er geen strijd is tussen de uitvoerende en de rechtsprekende macht. De rechtsprekende macht is door het parlement gecreëerd om te verzekeren dat de uitvoerende macht volgens de wet werkt. Als wij dat van de rechtsprekende macht afnemen, zijn we aan het naäpen wat er in nazi-Duitsland is gebeurd'', aldus Lord Ackner.

Hij vindt het veel te ver gaan om terreurverdachten drie maanden vast te houden zonder dat er een aanklacht hoeft te worden geformuleerd. Rechter Lord Carlile waarschuwde tegen de steeds verdergaande beperking van de historische burgerlijke vrijheden.

Bescherming
"We moeten scherp zijn over de bescherming van wat wij als vanzelfsprekende en onvervreemdbare rechten zien. In de Verenigde Staten omvat de Patriot Act een systeem waarbij een getuige van een terroristisch incident tot een jaar gevangen kan worden gehouden. En dat in het land van de vrijheid.'' Hij zei verder dat de mensen zich steeds minder vaak tot politici en vaker tot rechters wenden als verdedigers van de grondrechten.

In Nederland hebben we de anderszins libertarisch interessante Geert Wilders die verregaande maatregelen tegen terroristen voorstelt en daarvoor zelfs in Israel inspiratie ging opdoen:
Het meermaals met de dood bedreigde Tweede-Kamerlid Geert Wilders pleit voor een noodwet waardoor potentiële terroristen zonder vorm van proces langdurig vastgezet kunnen worden. Hij wil zo spoedig mogelijk premier Balkenende in de Kamer aan de tand voelen over de aanhouding van zeven terreurverdachten, afgelopen vrijdag.

Volgens Wilders is de kans groot dat de verdachten binnen de kortste keren weer op straat staan. De aanhoudingen noemt hij daarom ‘symptoombestrijding’ en ‘een nogal gênante vertoning’.

Wilders, die na bedreigingen al lange tijd beveiligd wordt, weet niet of hij tot de politici behoort voor wie, volgens het kabinet, een acute dreiging bestond. Wilders was de afgelopen dagen in Israël, waar hij zich oriënteerde op de aanpak van terrorisme in dat land.Volgens Wilders doet Nederland er goed aan het Israëlische systeem van administratieve detentie over te nemen. Dat houdt in dat potentiële terroristen, louter op basis van informatie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, worden vastgezet. Eens per half jaar zou de Hoge Raad, als hoogste Nederlandse rechtscollege, moeten bekijken of de detentie verlengd mag worden. In Israël stemt het Hooggerechtshof in de meeste gevallen in met verlenging, waardoor mensen soms jaren gevangen zitten.

Wilders: ‘De Nederlandse wet voorziet niet in zo’n systeem. Maar het werkt, heb ik in Israël begrepen van militairen en anderen die het kunnen weten. Via een noodwet zouden we ook in ons land mensen kunnen gaan vasthouden tegen wie, op grond van de strafwet, onvoldoende bewijs bestaat. Samir A. is al twee keer op vrije voeten gesteld bij gebrek aan bewijs. Hij en zijn sympathisanten lachen zich een deuk, en kunnen doorgaan met het voorbereiden van misdrijven.’

Het onafhankelijke Kamerlid verwijt de ministers Donner van Justitie en Remkes van Binnenlandse Zaken naïviteit. ‘Donner houdt vol dat er slechts sprake is van een kleine groep die de islam misbruikt. Maar tegelijkertijd wordt toegegeven dat de Hofstad-groep groeit. De analyse van Donner klopt dus niet.’
Het ironische is natuurlijk dat WIlders ook juist op andere gebieden juist die maatregelen voorstelt die de neiging hebben om terreur uit te lokken: steun aan de agressie-politiek van Amerika, steun voor Israel, en verregaande inperkingen van vrijheden voor moslims in Nederland. In een documentaire van Zembla zien we waartoe al minder verregaande anti-terreur maatregelen dan Wilders nu voorstelt kunnen leiden:
Het terrorisme wordt in Nederland vooral bestreden met juridische maatregelen. Veel van die maatregelen worden genomen op grond van ambtsberichten van de AIVD. Deze door de geheime dienst verzamelde informatie is oncontroleerbaar. Wat gebeurt er eigenlijk als zo'n ambtsbericht niet klopt? Zembla onderzocht een aantal gevallen en zag onschuldige burgers in gevangenissen belanden.

Kassim al Ali werd in juni 2003 tijdens het tweede terroristenproces in Nederland volledig vrijgesproken. Hij werd vrijgelaten en kreeg een forse schadevergoeding voor negen maanden onterechte detentie en keert terug naar zijn tot de islam bekeerde Nederlandse vrouw. Als een jaar later het huwelijk strandt begint, volgens Al Ali, zijn ex-vrouw een haatcampagne tegen hem en gilt tegen iedereen die het wil horen dat hij wel degelijk een terrorist en bommenmaker is. Niet lang daarna verschijnt er een AIVD-ambtsbericht waarin wordt vermeld dat Al Ali volgens een betrouwbare bron nog steeds sympathie heeft voor de gewelddadige Jihad. Inmiddels zit Al Ali alweer geruime tijd gevangen. Vanuit de gevangenis zegt hij in ‘Zembla’ dat hij ervan overtuigd is dat zijn vrouw de bron is van de AIVD.

Tenslotte spreekt beroemd advocate Britta Böhler in Buitenhof haar zorgen uit over de toekomst van de Nederlandse rechtstaat. In het bijzonder spreekt ze haar verbazing uit over de reacties van zowel oppositie als pers op de arrestatie van terreurverdachten van afgelopen vrijdag. Terwijl niemand weet hoe het werkelijk zat, werden de arrestaties volop toegejuicht, enkel op basis van informatie verstrekt door de overheid. Ook stelt Böhler dat de rechters in Nederland wel eens het laatste bastion van de Nederlandse rechtstaat zouden kunnen zijn.

Koen Swinkels

Gerelateerde links:
- Paul Craig Roberts: De Politiestaat is dichterbij dan je denkt
- Documentaire: the Power of Nightmares
- Hoe Terrorisme te voorkomen: de voordelen van non-interventie

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl