Nepliberalen

Door Bart Croughs

19 oktober 2005

Het wetenschappelijk bureau van de VVD heeft afgelopen week voorgesteld dat de overheid subsidies aan religieuze scholen stopzet, maar wel door blijft gaan met het subsidiƫren van niet-religieuze scholen.

Het is inmiddels een vertrouwd geluid uit liberale hoek. Zo pleit Paul Cliteur er al jaren voor om alleen niet-religieus onderwijs te subsidiëren. Immers, aldus Cliteur, de staat dient ‘neutraal’ en ‘niet-partijdig’ te zijn. Een neutrale staat betekent voor deze filosoof dus dat religieuze ouders worden gedwongen om belasting te betalen voor andermans niet-religieus onderwijs, terwijl niet-religieuze ouders niet hoeven te betalen voor het religieuze onderwijs. De neutrale staat die in alle onpartijdigheid herverdeelt van religieuze ouders naar niet-religieuze ouders: Orwell glimlacht tevreden.

Paul Cliteur staat niet alleen in liberale kring. Voormalig VVD-wetenschapper Gerry van der List schreef in Elsevier: “Confessionele scholen wentelen de kosten van het bijzonder onderwijs af op de belastingbetaler.” En: de staat dient niet ‘gelovigen subsidies en privileges te verschaffen die ongelovigen moeten ontberen’. Kortom: wanneer religieuze en niet-religieuze ouders beiden belasting moeten betalen voor zowel religieus als niet-religieus onderwijs, dan is er sprake van verwerpelijke privileges. Maar wanneer religieuze ouders gedwongen worden belasting te betalen voor niet-religieus onderwijs, terwijl ze zelf voor hun eigen religieuze onderwijs geen cent ontvangen, dan is er géén sprake van privileges. Orwells glimlach wordt steeds breder.

Voor beide liberale denkers geldt uiteraard dat ze vinden dat er geen sprake is van privileges en partijdigheid wanneer kinderlozen worden gedwongen te betalen voor het onderwijs van andermans kinderen. En de gedachte dat de staat zich volledig kan onthouden van subsidies aan het onderwijs komt al helemaal niet bij ze op, hoewel dit toch de enige neutrale oplossing is als je als liberaal niet gedwongen wilt worden mee te betalen aan religieus onderwijs. Krab aan een Nederlandse liberaal, en je vindt een socialist.

Hypocrisie is het eerbetoon dat de ondeugd brengt aan de deugd, aldus La Rochefoucauld. Zo bezien is het een goed teken dat herverdelingsfilosofen tegenwoordig liberale retoriek gebruiken om hun socialistische standpunten kracht bij te zetten.

Bart Croughs

Deze column verscheen eerder in HP/De Tijd.

Over de auteur

Bart Croughs (1966) is een van de vruchtbaarste libertarische geesten van Nederland. Hij is afgestudeerd in de filosofie en was voorheen hoofdredacteur van het tijdschrift "Reactie".

Bart Croughs schreef het boek "In de naam van de vrouw, de homo en de allochtoon". U kunt het bestellen bij Lulu.com of delen ervan hier lezen. Het is een humoristische en felle aanval op het links intellectuele denken in Nederland en legt op zeer leesbare wijze de inconsequenties ervan bloot.

Verder schreef hij voor Playboy zijn eigen column in de periode van maart 1997 tot en met augustus 1998. Gedurende enkele jaren had Croughs een column in het opinieweekblad HP/de Tijd.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl