VVD Enschede: Gemeente moet aan relatiebemiddeling doen

Door Redactie

13 oktober 2005

De Telegraaf meldt dat de VVD in Enschede in haar ontwerpverkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar stelt dat de gemeente aan relatiebemiddeling moet doen om de armoedeval onder de sociale minima een halt toe te roepen.

„Veel mensen komen in de bijstand door een verbroken relatie. Door deze alleenstaanden aan een nieuwe partner te helpen, kan de financiële situatie aanmerkelijk verbeteren en de uitkering worden ingetrokken”, aldus fractievoorzitter J. Hatenboer van de VVD Enschede woensdag.

De VVD zet in haar plan niet alleen in op verbroken relaties, maar vindt dat de gemeente ook moet bemiddelen bij minimagezinnen die uit elkaar dreigen te vallen.

Enschede verstrekt op dit moment ongeveer 6500 bijstandsuitkering en dat aantal loopt nog steeds fors op. Op de vraag of de liberalen met het voorstel niet teveel inbreuk maken op de privacysfeer van de burgers, antwoordt Hatenboer: „We moeten oppassen dat we niet betuttelend bezig zijn, anderzijds ligt de uitvoering van de bijstand wel bij de gemeenten en kost dit veel geld.”

De VVD is met zeven raadszetels de derde partij in Enschede en maakt momenteel geen deel uit van het college van burgemeester en wethouders.
Het lijkt een 1 april grap, of een plan van de Communistische Partij Nederland, maar het is toch echt de zichzelf liberaal noemende partij VVD die dit voorstel doet. Tijdens het 'regerinkje spelen' aan de borreltafel komen er, ongehinderd door enige kennis van fundamentele politieke filosofische principes en kwesties, zomaar de gekste en meest verregaande leuk en hip klinkenden plannetjes op. En in plaats van het opheffen van allerlei overheidsingrijpen dat de arbeidsmarkt in een wurggreep houdt om zo bijstandsgerechtigden meer kansen te geven om zelf hun positie te verbeteren, wordt er juist nog meer overheidsingrijpen voorgesteld.

Natuurlijk worden ook hier goede bedoelingen gebruikt om de macht van de overheid op ook het wellicht meest persoonlijke en intieme aspect van de mens te rechtvaardigen. Aangezien verdere overheidsinterventies in het leven van mensen vrijwel altijd niet bereiken wat ze pogen te bereiken en veelal zelfs tegengestelde resultaten opleveren, zal er om de uit dit ingrijpen ontstane verdere problemen op te lossen nog meer ingrijpen nodig zijn. Het is huiveringwekkend om te bedenken hoe zo een verder ingrijpen eruit zal gaan zien.


MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl