De markt voor vrijheid

Door Redactie

13 april 2002

Het eerste Nederlandse boek over de libertarische geschiedenis in "de Lage Landen" is verschenen. Schrijvers: Aschwin de Wolf en Stefan van Glabbeek. Het werd op een bijzonder geslaagde bijeenkomst op 12 mei 2001 in Breda gepresenteerd en enthousiast ontvangen.

INHOUD:

Het boek bestaat uit vier delen en een NABESCHOUWING.

DEEL I geeft in enkele artikelen aan de situatie van het libertarisme op dit ogenblik en het verband met het klassiek liberalisme.

DEEL II behandelt de geschiedenis van de laatste 25 jaar in meer details.

Wat is er gebeurd.
Wie waren de personen die het allemaal gedaan hebben.
Wat waren de moeilijkheden en problemen.
Wat is er bereikt.

DEEL III Geeft een groot aantal artikelen die eerder in de VRIJBRIEF verschenen zijn in die afgelopen 25 jaar

DEEL IV behandelt in een zevental nieuwe artikelen verschillende "hete hangijzers" die ook nu nog vaak onderwerp van discussie zijn.

BOEK(EN) BESTELLEN:

U kunt eenvoudig het boek (boeken) bestellen door
DFL 95.- (BF 1750 /Euro 43.-) per exemplaar. (incl. verzendkosten)
over te maken naar de rekening van LIFHAS:
AMRO SCHIEDAM REK. 49.79.67.944 (giro bank 3016)
Met vermelding: " ... ... ... x Jubileumboek(en)


Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl