Kabinet Balkenende bezuinigt NIET: Keer het tij!

Door Redactie

29 september 2005

De afgelopen jaren horen we van zowel voor-als tegenstanders dat het kabinet Balkenende bezuinigt, de overheid minder laat uitgeven. Was het maar zo. Syp Wynia schreef in de Elsevier dat het kabinet ten opzichte van 2005 het komende jaar bijna 8 procent MEER gaat uitgeven.

Het kabinet-Balkenende heeft de reputatie een bezuinigingskabinet te zijn. In werkelijkheid is ook dit kabinet elk jaar weer meer gaan uitgeven dan het jaar ervoor. Volgend jaar wordt daar weer een royale schep bovenop gedaan. Zo begrootte het eerste kabinet-Balkenende voor het jaar 2003 een totaal van 132,8 miljard euro aan rijksuitgaven. Dit jaar was het totaal van die uitgaven 136 miljard euro. En voor volgend jaar maakt het kabinet een klapper: in één jaar stijgen de begrote rijksuitgaven met niet minder dan 7,9 procent tot 146,7 miljard euro in 2006. De bedragen zijn ontleend aan de samenvattingen die het ministerie van Financiën zelf elk jaar op Prinsjesdag jaar maakt van de rijksuitgaven.

[...]

In miljarden euro’s zijn vooral de posten 'Diversen’, het Provincie- en Gemeentefonds, de ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs en – onder de vlag van Buitenlandse Zaken – de uitgaven voor de Europese Unie en Ontwikkelingssamenwerking grote groeiers. De post 'Diversen’, die in eerdere jaren wel voorkwam maar ontbrak in het overzicht van de vorige Miljoenennota, is nu terug voor een bedrag van 5 miljard euro. De lokale overheden krijgen 1,5 miljard euro meer: een compensatie voor het afschaffen van het gebruikersdeel van de gemeentelijke onroerendezaakbelasting. Volksgezondheid krijgt er alleen al uit belastinggeld 1,4 miljard euro bij, Onderwijs 1,3 miljard en Sociale Zaken 0,5 miljard. Kleinere stijgingen (elk rond de 0,3 miljard) zijn er voor de ministeries van Volkshuisvesting en Binnenlandse Zaken. Landbouw, Defensie, Justitie en Verkeer stijgen met ongeveer 0,1 miljard.

[...]

De sterke uitgavestijging van het Rijk wordt dan nog getemperd door de lage rente, die tot gevolg heeft dat minister Gerrit Zalm van Financiën voor dit jaar nog 14,6 miljard euro voor de rente op de staatsschuld moest begroten, waar hij hoopt dat die voor volgend jaar beperkt kan blijven tot 13,2 miljard. Niettemin houdt hij een gat in de begroting van 9,3 miljard euro over. Overigens vallen de meeste uitgaven voor sociale zekerheid en zorg buiten de rijksuitgaven, omdat die grotendeels uit premies worden gefinancierd. Als die erbij worden gerekend, verwacht minister Zalm volgend jaar 198,4 miljard euro uit te geven.
Het trieste is dat wanneer een overheid meer gaat uitgeven, groter wordt, maar mensen denken dat het juist bezuinigt en meer aan de vrije markt overlaat, de economie nauwelijks zal herstellen en juist de vrije markt, de idee van een kleine overheid daar de schuld van krijgt. Daarom, laat dit waanidee, dat het kabinet Balkenende bezuinigt, niet voortbestaan en keer het tij!

Gerelateerde links:
- Artikelen over waarom de vrije markt werkt
- Artikelen over waarom de verzorgingsstaat niet werkt


MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl