Bush en Katrina

Door Henry Sturman

8 september 2005

Het was te verwachten, maar toch blijft het triest. De tegenstanders van Bush laten geen kans ongemoeid om hem met de grootst mogelijke ongenuanceerdheid af te kraken. Het duurde dan ook niet lang na de ramp in New Orleans voordat de linkse intellectuelen een verklaring hadden voor het feit dat de hulp zo langzaam op gang kwam: het leger en de Nationale Garde is in Irak en is daarom niet beschikbaar om binnenlandse hulp te geven. Dat is kolder.

Ruim twee derde van de Lousiana Nationale Garde is nog in Louisana. Deze valt onder het directe gezag van gouverneur Kathleen Blanco. Toch vindt iedereen het normaal dat Blanco Bush de huid vol scheldt met kritiek dat hij niet eerder voor hulp heeft gezorgd, in plaats van de fout mede bij zichzelf te zoeken. Verder hebben staten in de VS een grote mate van onafhankelijkheid en eigen verantwoordelijkheid. De primaire verantwoordelijkheid voor de dijken, en de storm- en noodplanning ligt dan ook bij de staat en de stad.

Toch beschuldigt niemand de New Orleaanse (of moet ik zeggen: New Orwelliaanse?) burgemeester Ray Nagin van hypocratie als hij Bush over de radio met vloekwoorden uitscheldt en van de hele situatie de schuld geeft, terwijl Nagin zelf duidelijk niet voldoende was voorbereid op de storm en te laat de evacuatie gelastte.

'Men geeft Bush niet alleen de schuld van het feit dat de hulp laat op gang kwam, maar zelfs van de orkaan zelf.'
Maar het kan nog mooier. Men geeft Bush niet alleen de schuld van het feit dat de hulp laat op gang kwam, maar zelfs van de orkaan zelf. Dat komt natuurlijk door het broeikaseffect, en het broeikaseffect komt weer door Bush omdat hij weigerde Kyoto te tekenen. Toch is het dan vreemd dat er de laatste 100 jaar regelmatig orkanen zijn geweest in het zuiden van de VS en dat er in de statistieken geen tendens is de ontdekken in de zin dat het aantal orkanen of de kracht van de orkanen in de loop van de tijd is toegenomen.

Wat het leger in Irak betreft, zoals Bush zelf zei gaat het niet om een keuze tussen Irak en Amerika. Amerika heeft voldoende middelen om zowel de problemen in Irak als de ramp in Amerika te bestrijden. Prima als je tegen de oorlog in Irak bent, maar het getuigt van weinig intellectuele eerlijkheid om te doen voorkomen alsof het tekortschieten van de hulp in Amerika iets te maken heeft met Irak. Dat heeft met name organisatorische redenen, en daar zijn allerlei verschillende mensen binnen de Amerikaanse overheden voor verantwoordelijk. Het is oneerlijk om alleen Bush daarvan de schuld te geven en de enige reden dat dat gebeurt is dat linkse fanatiekelingen van Bush-bashing hun hobby hebben gemaakt.

Een sterk staaltje daarvan stond in het redactioneel van de kwaliteitskrant de New York Times van afgelopen woensdag. Ik vertaal het even: “Maar dit lijkt niet het juiste moment te zijn om geobsedeerd te zijn door vingerwijzingen, of zelfs om er op te wijzen dat er de waarschijnlijk ergste natuurramp ooit in de Amerikaanse geschiedenis voor nodig was om President Bush los te rukken van zijn vakantie.” Dit is niet alleen misleidend en suggestief - alsof Bush werkelijk zou hebben gezegd of gedacht: ‘hè bah, val me op mijn vakantie niet lastig met zoiets als een natuurramp’ - maar het is ook nog eens absurd doorzichtig hypocriet. De schrijver zegt dat dit niet het moment is om Bush aan te vallen, en tegelijkertijd doet hij precies dat in dezelfde zin. Maar het maakt niet uit, want als het om Bush gaat dan gaat het verstand op nul.

Henry Sturman

Over de auteur

Henry Sturman studeerde technische natuurkunde in Delft. Hij is freelance auteur voor o.a. HP/De Tijd en is actief binnen de Nederlandse libertarische beweging.

Sturman is eigenaar van Sturman Enterprises, een Haags bedrijf dat diensten verleent op het gebied van automatisering en internet.

Op zijn homepage kunt u meer over hem lezen.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl