“We hebben een systeem dat in toenemende mate werk belast en inactiviteit subsidieert.”
Milton Friedman
Stichting MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl