'Commissie hekelt wispelturigheid bij regels'

Door Redactie

30 augustus 2005

Met enige regelmaat buigen politici, ambtenaren en journalisten zich over de vraag waarom maar zo weinig Nederlanders willen ondernemen, een eigen zaak beginnen. Zo berichtte Meervrijheid eerder dat Mitex, de brancheorganisatie voor o.a. kledingwinkels een negatief advies aan startende ondernemers gaf. Sommigen wijten het aan de volksaard die het nemen van risico's en dus van het ondernemen in de weg zou staan, anderen zoals minister Brinkhorst denken dat de oplossing is om de gevolgen van een faillissement minder zwaar te maken [door de belastingbetaler meer op te laten draaien voor de kosten] zodat je met minder risico meer risico kunt nemen. De belangrijkste redenen voor het gebrek aan ondernemersschap lijken echter te liggen bij de hoge belastingdruk en vooral de talloze regeltjes waaraan ondernemers moeten voldoen. Vandaag had De Telegraaf een artikel over de gekmakende regelzucht van de overheid.

Commissie hekelt "wispelturigheid" bij regels
DEN HAAG - Wat ondernemers misschien wel het meest ergert aan de bureaucratie is dat de regels van de overheid te pas en te onpas veranderen. Wispelturigheid staat nummer 1 op de toptien van hinderlijke regels, zoals prof. dr. Leo Stevens die heeft opgesteld. Maar zelf waagt de professor zich niet aan een rangorde van hinderlijkheid van regels. "Het is allemaal even erg", zei hij dinsdag, toen hij zijn bevindingen overhandigde aan staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken.

[...]

De toptien is een "schifting" die de commissie heeft aangebracht bij gerechtvaardigde klachten van ondernemers. Die ergeren zich groen en geel aan regels die vaak zo onduidelijk zijn dat inspecties er een heel eigen uitleg aan kunnen geven. Ondernemers hebben te maken met rijksinspecties, provinciale inspecties en gemeentelijke inspecties. Ze hebben van doen met onder meer de brandweer en woningtoezicht van de gemeente, de milieudienst van de provincie en de arbeidsinspectie en de Voedsel- en Warenautoriteit van het Rijk.

"Deze handhavende instanties vallen alle onder andere wetten en worden door verschillende overheden aangestuurd. Dit werkt wispelturigheid en tegenstrijdigheid, en zodoende rechtsonzekerheid, in de hand," aldus de commissie-Stevens.

Regels rond arbeidsomstandigheden, de bouw (en dan met name de brandveiligheid) en milieueisen zijn belangrijke bronnen van ergernis. Ondernemers voelen zich ook gehinderd door regels rond bevoorrading van winkels door vrachtwagens, de arbeidstijdenwet en afvalstoffen.

[...]

De Raad Nederlandse Detailhandel stelt in een reactie dat het kabinet de zogeheten administratieve lastenverlichting hoog in het vaandel heeft, maar dat er voor winkeliers steeds meer regels komen. Vanuit de detailhandel is een eigen ranglijst gemaakt van ergernissen. In de topdrie staan de vele gegevens die verstrekt moeten worden aan onder meer het CBS, ingewikkeldheid van administratie rond sociale zekerheid en overbodigheid van vergunningen en regels van gemeenten.

Lees verder.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl