De wereldwijde Vrijheidsindex

Door Redactie

14 september 2005

Een goed voorbeeld van de verbondenheid van economische en politieke vrijheid geeft de Index of Economic Freedom, die ieder jaar wordt opgesteld door de Amerikaanse krant The Wall Street Journal, in samenwerking met The Heritage Foundation, een vrije markt denktank in Washington. In de index wordt vastgesteld welk land de grootste graad van economische vrijheid kent.

Landen worden gerangschikt op basis van scores op verschillende punten. Dit betreft natuurlijk economische criteria, zoals de hoogte van de lonen, monetaire politiek, buitenlandse investeringen en handel et cetera. Maar minstens zo belangrijk zijn de politieke criteria, bijvoorbeeld de mate van overheidsingrijpen, de bewaking van eigendomsrechten, de aantallen regels en de aanwezigheid van corruptie en de zwarte markt. Economische vrijheid is dus afhankelijk van de politiek, en andersom. (uit Liberalisme van Edwin van de Haar)

Hieronder de landen uit de topcategorie
2005
 1. Hong Kong
 2. Singapore
 3. Luxemburg
 4. Estland
 5. Ierland
 6. Nieuw Zeeland
 7. Verenigd Koninkrijk
 8. Denmark
 9. IJsland
 10. Australië
 11. Chili
 12. Zwitserland
 13. Verenigde Staten
 14. Zweden
 15. Finland
 16. Canada
 17. Nederland
2003
 1. Hong Kong
 2. Singapore
 3. Luxemburg
 4. Nieuw Zeeland
 5. Ierland
 6. Denemarken
 7. Estland
 8. Verenigde Staten
 9. Australië
 10. Verenigd Koninkrijk
 11. Finland
 12. IJsland
 13. Nederland
 14. Zweden
 15. Zwitserland


Wie de lijst ziet zou kunnen denken dat het wel meevalt wat vrijheid betreft in Nederland. Maar aangezien in Nederland mensen 50% van hun inkomen moeten afstaan aan de overheid en Nederlanders onderhevig zijn aan allerlei bemoeizuchtige regels op allerlei niveaus (roken, discriminatie, gezondheidszorg, arbeidsomstandigheden, dakkapelletjes, lonen, verzekeringen, onderwijs, diploma's, huisvesting, milieu) lijkt de meer voor de hand liggende conclusie te zijn dat de rest van de wereld er nog slechter aan toe is. Het blijkt wel dat de meeste staten helemaal niet goed voor hun inwoners zorgen.

Opvallend is dat Nederland is gedaald van de 13de naar de 17de plek en nog maar net in de categorie 'echte vrije landen' zit (1.95 terwijl 1.99 de grens is). Verder is de stijging van Chili opmerkelijk te noemen. Hong Kong staat met 1.35 op een eenzame 1ste plaats en het verschil met nummer twee is opvallend groot. Na de overname van Hong Kong door China is de vrijheidsindex nota bene beter geworden.

Estland is richting kopgroep gestegen in de afgelopen jaren en doet het opvallend goed. Het is het enige voormalige Oostblokland dat in de topcategorie voorkomt.

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl