Rampenadviseur

Door Pamela Hemelrijk

22 augustus 2005

De analyses van die qualiteitskoeranten! Die zijn tegenwoordig zo stapelkrankzinnig dat een mensch er draaierig van wordt. Neem nou deze, in de NRC van vorige week: “Gebrek aan informatie leidt tot etnische spanningen. Mensen gaan groepen verdenken in plaats van individuen. Dit leidt tot stigmatisering. In politiek instabiele tijden zoeken mensen een zondebok. Zo is het gegaan met antisemitisme, en hetzelfde gebeurt nu met anti-moslim gevoelens.”

Aldus ene B. Gersons, hoogleraar psychiatrie bij het AMC, en, -geloof het of niet - rampenadviseur bij het ministerie van Volksgezondheid. Wat bezielt het ministerie om in tijden van rampspoed het advies van een therapeut in te winnen? Denken ze daar soms dat rampen ook “tussen de oren zitten”, en met groepstherapie bestreden kunnen worden?

Als je geen groepen mag verdenken, zoals onze rampadviseur betoogt, dan volgt daar dus uit dat je ook nazi’s niet als groep over één kam mag scheren. Gelukkig maar dat B. Gersons in de jaren 30 nog geen rampenadviseur was bij het ministerie. Want dan zou hij er – conform zijn eigen voorschriften – op hebben moeten wijzen:

- dat heus niet alle NSDAP-stemmers deelnamen aan pogroms;
- dat het merendeel bestond uit gewone, hardwerkende, fatsoenlijke burgers, die geen vlieg kwaad deden, maar wèl op die pogroms werden aangekeken;
- dat je vanwege het gedrag van een paar geüniformeerde knokploegen niet een hele arische bevolkingsgroep mocht stigmatiseren;
- dat er ook “hele goeie dingen” in het partijprogramma van de NSDAP stonden, zoals betaalbaar onderwijs en goede gezondheidszorg voor iedereen, en studiebeurzen voor het proletariaat;
- dat het de schuld was van lui als Menno ter Braak, met zijn kwetsende en grievende gescheld op het nationaal-socialisme, dat steeds meer NSB’ers het gevoel kregen “er niet meer bij te horen”, en zich gefrustreerd afkeerden van onze maatschappij;
- dat er onder geen voorwaarde een “wij-zij” gevoel mocht ontstaan;
- dat de woorden van Ter Braak net zulke diepe wonden sloegen als de stoeptegels die bij joden door de ruiten werden gegooid;

Moslims worden hier niet vervolgd, laat staan vergast, maar wel gevreesd omdat de vroomsten onder hen bommen leggen, homo’s tot moes slaan, groepsverkrachtingen plegen, hele stadswijken onleefbaar maken, politici bedreigen en columnisten vermoorden.
- dat we geld moesten vrijmaken om NSB’ers met voorrang aan stageplaatsen te helpen, om te voorkomen dat ze zich lieten rekruteren door de Germaanse SS of Organisation Todt;
- dat sommige Obersturmführers inderdaad een beetje radicaal waren, en dat we dus zelf gematigde Obersturmführers moesten gaan opleiden aan de Nederlandse universiteiten;
- dat mensen in politiek instabiele tijden nu eenmaal een zondebok zoeken, en dat daar al dat bedenkelijke anti-nazisme op terug te voeren was;
- en dat deze onderbuikgevoelens schaamteloos werden aangewakkerd door handelaren in angst als Menno ter Braak.

Op gevaar af in herhaling te vervallen: de joden werden hier indertijd vervolgd, en uiteindelijk vergast, omdat zij grote neuzen hadden en matses aten. Moslims worden hier niet vervolgd, laat staan vergast, maar wel gevreesd omdat de vroomsten onder hen bommen leggen, homo’s tot moes slaan, groepsverkrachtingen plegen, hele stadswijken onleefbaar maken, politici bedreigen en columnisten vermoorden. En die getikte zielknijper ziet geen enkel verschil: hij noemt ze allebei zondebokken. En door zo’n gek laat het ministerie zich adviseren. Hoeveel zou die hansworst betaald krijgen voor zijn adviezen? Ik wil het niet eens meer weten.

Pamela Hemelrijk

Dit artikel verscheen eerder in de Metro.


Over de auteur

Pamela Hemelrijk (1947 - 2009) heeft twaalf jaar voor het ANP gewerkt als algemeen verslaggeefster, en tien jaar voor het Algemeen Dagblad, als feature-reporter en columniste.

Steeds meer conflicten met de hoofdredactie wegens het buiten hangen van de vuile was, en censuur op columns. Kreeg in 1995 een verbod om nog langer columns te schrijven over Srebrenica. (Hoofdredacteur: "Jij altijd met je gezeur over de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid; wij moeten hier een krant maken ja? Wij hebben hier te maken met de orde van de dag ja?")

MeerVrijheid
webmaster@meervrijheid.nl